Konstsamfundet fick rekordmånga ansökningar - bidragsbesluten kommer i medlet av maj

BIld01_foto_Emilia_Nyberg
Emilia Nyberg

Konstsamfundet delar ut bidrag två gånger om året – ansökningstiderna är i februari och i september. Inom de närmaste veckorna är det dags för beslut gällande de ansökningar som lämnades in i samband med vårens runda. Alla sökande får individuella svar på sina ansökningar i medlet av maj. Statistiken över de beviljade bidragen publiceras också på Konstsamfundets hemsida: Konstsamfundets bidrag.

Totalt 726 ansökningar lämnades in inom utsatt tid i februari, vilket är fler är någonsin tidigare. Procentuellt skedde den största ökningen av antalet ansökningar inom kategorin Visuell konst. Ansökningarna i de olika kategorierna bedömdes av totalt 35 sakkunniga. Det slutliga bidragsbesluten fattas av Konstsamfundets styrelse.

Efter att de sökande har fått sina besked, finns möjlighet att reservera tid för en s.k. feedback-klinik, där sökande har möjlighet att få motiveringar till beslut. Tidsbokningen för feedbacksamtalen öppnas på hemsidan så snart besluten har offentliggjorts.

meny