Konstsamfundet delade ut drygt 2,6 miljoner euro

08.05.2024 Mary Gestrin

Stipendier, Konstsamfundet

Konstsamfundet fick rekordmånga ansökningar i vårens ansökningsomgång. Utöver att antalet ansökningar hade vuxit, var också de ansökta summorna större än tidigare.

Statens och kommunernas inbesparingar kunde tydligt märkas i årets ansökningar. I motiveringarna till stödbehovet nämndes ofta bland annat uteblivet stöd från Centret för konstfrämjande, Taike. I den här omgången fördelades totalt 2 645 155 euro, fördelat på kategorierna visuell konst, musik, scenkonst, litteratur, yrkesutbildning, medborgaraktivitet och film. I summan ingår också de stipendier som delades ut inom ramen för samarbetet med Kimitoön 700.
Samtidigt fördelas också höstens residensveckor i det Donnerska residenset, och Katy Gyllströms residensstipendium.

Den största mängden bidragsansökningar lämnades in i musikkategorin, över 200 stycken. Bland stödmottagarna finns bland annat Finlands svenska sång och musikförbund, som fick ett bidrag för att arrangera sång och musikfesten under åren 2024-26.

Bland vårens övriga stödmottagare kan Helsinki International Filmfestival nämnas. Festivalen beviljades ett bidrag för masterclassen i film på Söderlångvik, som i höst arrangeras för andra gången. Den första masterclassen arrangerades under det första veckoslutet i maj, under ledning av skådespelaren Alma Pöysti. De 11 skådespelarna och regissörerna från hela Norden som deltog var mycket nöjda med både undervisningen och den inspirerande miljön på Söderlångvik.

– För Konstsamfundet är masterclassen en långsiktig satsning. Den första masterclassen uppfyllde alla våra och deltagarnas förväntningar, och vi vill fortsätta att utveckla konceptet vidare utgående från de erfarenheter vi har samlat på oss, säger Konstsamfundets vd, Stefan Björkman.

De sakkunniga i filmkategorin kommenterade denna gång särskilt de inlämnade filmmanuskripten, som bedömdes hålla hög klass. Bland manusen finns tv-serier för barn, dokumentärer och långfilmer. Produktionsstöd i filmkategorin beviljades bland annat Parad Media för en dokumentär om den finlandssvenske mysterikern Ior Bock, och Moilo Ab för fortsatt utveckling av en animationsserie för 2-5-åringar.
Filmstöden delas ut tillsammans med Svenska kulturfonden.

Parallellt med den ordinarie omgången behandlades också ansökningarna till Kimitoöns 700- årsjubileumsfond. Kommunen firar sitt jubileum år 2025, och Kimitoöns invånare samt andra med koppling till kommunen, hade möjlighet att ansöka om bidrag för olika typer av aktiviteter under jubileumsåret. Juryarbetet arrangerades av Konstsamfundet i nära samarbete med Kimitoöns kommun. Totalt 58 ansökningar lämnades in, för ett brett spektrum av olika aktiviteter. Drygt 100 000€ fördelades till 24 sökande. Läs mera om Kimitoön 700-stipendierna här.

Information om samtliga stöd och stipendier, både denna omgång och tidigare, kan hittas här.

Läs också

09.02.2024

Ansök nu i februari om Katy Gyllströms residensstipendium

07.06.2022

Vem skall betala för konst och kultur i Finland?

05.05.2022

Konstsamfundet fick rekordmånga ansökningar – bidragsbesluten kommer i medlet av maj