Minttu Mustakallio, Sonia Haga, Sophia Heikkilä, Saga Sarkola och Johanna af Schultén i Själarnas Ö på Svenska Teatern Foto: Magnus Skrede

Konstsamfundet gav stort stöd till Svenska Teatern

16.12.2022

Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundet delade ut stipendier och stöd för sammanlagt 4,4 milj. € på sitt möte den 29 november. Stöden går både till organisationer, arbetsgrupper och enskilda sökande.

Det största summan i den här omgången gick till den svenska nationalscenen i Finland, d.v.s. Svenska Teatern i Helsingfors. Det är frågan om ett treårigt stöd på totalt 1,2 milj. €, som bland annat skall ge teatern möjlighet att anställa unga finlandssvenska skådespelare, och möjliggöra en fortsättning på satsningen på nordiska samarbeten och gästspel.

– Svenska Teatern har ett särskilt ansvar för den finlandssvenska scenkonsten, säger Konstsamfundets styrelseordförande Gunvor Kronman.
– Målsättningen är att ge fler unga skådespelare möjlighet att arbeta på sitt modersmål, och det samma gäller naturligtvis för teaterarbetare som arbetare bakom scenen, konstaterar hon.
Kronman betonar också Svenska Teaterns roll som ett fönster mot resten av Norden. 
– Att den verksamheten hålls vid liv och utvecklas är av stor betydelse, inte bara för Svenskfinland utan för hela Finland.

Inom ramen för den sk Filmpoolen, delar Konstsamfundet och Svenska Kulturfonden gemensamt ut stöd till filmproduktion och -utveckling, i denna omgång totalt drygt 800 000 €. Bland annat produktionsbolaget Långfilms tv-serie Vesta Linnéa fick ett stort stöd i den här utdelningsomgången.
Konstsamfundets styrelse beslöt också under sitt möte att höja Konstsamfundets anslag för Filmpoolen med 0,5 miljoner euro, till 1 miljon. Det betyder att Filmpoolen under 2023 kan dela ut sammanlagt 2 miljoner euro till filmbranschen som stöd till film och tv-produktion med koppling till det svenska i Finland.

Vi kan stå inför en period då vår insats behövs mer än annars

Konstsamfundets vd Stefan Björkman konstaterar att Konstsamfundet strävar efter att hålla samma nivå som tidigare på sin utdelning trots de ekonomiskt svåra tiderna.
– Det är vår målsättning. Vi är noga med att balansen mellan den offentliga och privata finansieringen på de områden vi stöder inte får bli skev, men samtidigt vet vi att vi kan stå inför en period då vår insats behövs mer än annars. När det är motiverat och inom de ramar vi har möjlighet till, svarar vi mot det behovet, säger Björkman.

Under år 2022 har Konstsamfundets stött konst, kultur, yrkesutbildning och medborgarsamhället med ca 11 milj.€. I summan ingår stödet till Amos Rex och Hufvudstadsbladet.

Mera detaljer kring hela utdelningen och samtliga bidrag hittas här.