Konstsamfundet och Kulturfonden satsar 400 000 euro i ”Kultur under tiden“

23.03.2020

Konstsamfundet

Kulturfonden och Konstsamfundet berättade förra veckan att man lanserar en ny bidragsform ”Kultur under tiden” för konstutövare och kulturarbetare som drabbas hårt ekonomiskt av coronakrisen. På fredag eftermiddag drogs noggrannare riktlinjer upp för det nya bidraget.

– Vi vill tillsammans med Kulturfonden på ett positivt och snabbt sätt bidra till detta akuta behov av stöd. Vi uppskattar att andra aktörer har reagerat på samma sätt, säger Konstsamfundets vd Stefan Björkman.

Ansökan öppnar på tisdag 24.3.2020

Ansökan för ”Kultur under tiden” är öppen mellan den 24 mars och 15 april 2020. Alla ansökningar görs i Kulturfondens ansökningssystem.

De som kan söka är frilansande professionella konstnärer och kulturarbetare. Personer i ordinarie anställningsförhållande kan däremot inte söka bidraget. Inte heller de som får arbetslöshetsersättning eller ersättning under en permitteringsperiod kan få bidrag.

Sökande måste alltså vara en privatperson eller en arbetsgrupp där flera personer samarbetar kring ett projekt. Organisationer – till exempel konstinstitutioner – kan inte söka bidrag.

Nya projekt

Ansökningarna kan handla om projekt som de sökande kan driva eller material som kan produceras under undantagsförhållandena på grund av coronaepidemin. Till exempel:

  • utvecklingsarbete inom det egna området
  • digital överföring av föreställningar eller konserter
  • övrigt konstnärligt arbete

Bidraget är inte ersättning för utebliven inkomst utan ska ge möjlighet att utnyttja tiden för nya eller kompletterande projekt.

Beslut inom april

– Trots krissituationen och den tajta tidtabell är vi måna om att ställa krav på kvaliteten på de projekt som vi beviljar bidrag till. Därför har vi engagerat utomstående sakkunniga också i bedömningen av de här projekten, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.

Efter de sakkunnigas granskning och ombudsmännens beredning, beslutar Kulturfonden och Konstsamfundet om bidrag inom april.

Ett personligt bidrag kan vara högst 8 000 euro. Arbetsgrupper kan få upp till 15 000 euro.

Bidragen måste användas före utgången av augusti.

Noggrannare instruktioner för sökande publiceras på tisdagen på www.kulturfonden.fi och i Kulturfondens ansökningssystem.

Mera information: Stipendiekoordinator Ulrica Stråhlmann, tfn 044 7030540, ulrica.strahlmann@konstsamfundet.fi (i första hand)

Stipendiesakkunnig Klara Paul, tfn 040 71 97 898, klara.paul@konstsamfundet.fi (i reserv)

Läs också

18.06.2024

”Vi vill ha unga med i alla delar av vår verksamhet”

17.06.2024

En Konstsamfundetprofil är borta

25.04.2024

En kompakt tillbakablick