Stöd till flyktingarna från Ukraina

04.03.2022 Mary Gestrin

Konstsamfundet

Mer än en miljon ukrainare har redan nu tvingats lämna sitt hemland som en följd av de ryska krigshandlingarna. De flesta är kvinnor och barn.

Konstsamfundet stöder de ukrainska flyktingarna genom att skänka 100 000 euro till FN:s flyktingorganisation UNHCR.

Läs också

18.06.2024

”Vi vill ha unga med i alla delar av vår verksamhet”

17.06.2024

En Konstsamfundetprofil är borta

25.04.2024

En kompakt tillbakablick