Stöd till flyktingarna från Ukraina

04.03.2022 Mary Gestrin

Konstsamfundet

Mer än en miljon ukrainare har redan nu tvingats lämna sitt hemland som en följd av de ryska krigshandlingarna. De flesta är kvinnor och barn.

Konstsamfundet stöder de ukrainska flyktingarna genom att skänka 100 000 euro till FN:s flyktingorganisation UNHCR.

Läs också

26.10.2022

Hållbarhet är mer än ekologi för Konstsamfundet

30.08.2022

Septemberomgången pågår!

10.06.2022

Utbetalning av stipendier och understöd under sommaren 2022