Stöd till flyktingarna från Ukraina

04.03.2022 Mary Gestrin

Konstsamfundet

Mer än en miljon ukrainare har redan nu tvingats lämna sitt hemland som en följd av de ryska krigshandlingarna. De flesta är kvinnor och barn.

Konstsamfundet stöder de ukrainska flyktingarna genom att skänka 100 000 euro till FN:s flyktingorganisation UNHCR.

Läs också

11.03.2024

Alma Pöysti är stjärnläraren på Söderlångviks master class

03.03.2024

”Det är syftet som gör arbetet meningsfullt, inte pengarna”

07.02.2024

Den finlandssvenska yrkesutbildningen provade på innovativa metoder via HundrED