Svenskspråkiga dagstidningar i Finland digitaliseras med bidrag av Konstsamfundet

17.12.2020 Klara Paul

Konstsamfundet

Nationalbiblioteket digitaliserar under de kommande tre åren alla svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland. Projektet möjliggörs av ett stöd på totalt 1,85 miljoner euro från åtta finlandssvenska fonder och stiftelser. Tidningarna tillgängliggörs på webben samt på arkiv och friexemplarsbibliotek i bland annat Helsingfors, Mariehamn, Vasa och Åbo. Nyttjanderätterna till materialet är överenskomna med Kopiosto.

Föreningen Konstsamfundet bidrar med sammanlagt 277 500 € till det treåriga projektet.

Fondfinansieringen gör det möjligt att digitalisera och tillgängliggöra alla svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland från 1940 fram till i dag. När projektet slutförts 2023 kommer närmare sex miljoner svenskspråkiga dagstidningssidor att finnas tillgängliga digitalt.

Projektet finansieras 2021–2023 med upp till 1,85 miljoner euro. Åtta fonder och stiftelser deltar i finansieringen: Svenska kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska folkskolans vänner och Harry Schaumans Stiftelse.

Alla svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland digitaliseras fram till 2024

I början av 2021 görs de svenskspråkiga dagstidningar som getts ut till och med 1939 öppet tillgängliga för användning på webben. I början av 2022 tillgängliggörs de dagstidningar som publicerats till och med 1949. De svenskspråkiga tidningarna till och med 1949 kommer att finnas tillgängliga för alla intresserade både i Finland och internationellt på webbplatsen digi.kansalliskirjasto.fi åtminstone fram till slutet av 2026.

Tillgängliggörandet av arkivmaterialet genomförs som ett samarbete mellan Nationalbiblioteket, Svenska litteratursällskapet i Finland, Ålands landskapsarkiv och Pressarkivföreningen. Öppnandet av materialet har möjliggjorts genom licensavtal mellan Nationalbiblioteket, de tre arkiven och  upphovsrättsorganisationen Kopiosto.

Alla digitaliserade dagstidningar är enligt lagen tillgängliga på datorer på Nationalbiblioteket, Riksdagsbiblioteket och de fem andra friexemplarsbiblioteken, bland annat Åbo Akademis bibliotek. Dessutom kommer de svenskspråkiga digitaliserade dagstidningar som publicerats före utgången av 2018 efter hand även att kunna läsas på Svenska litteratursällskapets arkiv i Helsingfors och Vasa, Brages Pressarkiv i Helsingfors och Ålands landskapsarkiv.

Unikt forskningsmaterial

Dagstidningarna är ett kulturhistoriskt rikt och mångsidigt forskningsmaterial. Det är mycket viktigt att de digitaliseras, och att de görs tillgängliga i större omfattning än det som krävs enligt lagen. Vi på Nationalbiblioteket är mycket glada över detta samarbete och över finansieringen vi fått för att främja processen.

Nationalbibliotekets överbibliotekarie, professor Cecilia af Forselles

Att göra dagstidningarna tillgängliga och sökbara är av största betydelse för att levandegöra samhällsutvecklingen i Finland. Tidningarna utgör en enorm källa till information på svenska som kan användas i både forskning och undervisning. Vi är glada över att kunna bidra till utvecklandet av öppna digitala tjänster som människor ivrigt väntar på.

Dag Wallgren, vd för Svenska litteratursällskapet.

Dagstidningarna är en del av vårt kulturarv och dokumenterar vårt samhälle, dess utveckling och historia. Jag är glad över att Ålands landskapsregering har möjlighet att delta i detta digitaliseringsprojekt och att våra svenskspråkiga dagstidningar görs tillgängliga.

Ålands utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd.

Det är fint att vi kan bidra till att göra svenskspråkiga dagstidningar tillgängliga för forskare och arkiv i ännu större omfattning. Samtidigt säkerställer vi att de som skapar och förlägger dagstidningarna får de upphovsrättsersättningar som de har rätt till för användningen av deras verk.

Valtteri Niiranen,vd för Kopiosto

Texten bygger på Nationalbibliotekets pressmeddelande https://www.sttinfo.fi/tiedote/alla-svensksprakiga-dagstidningar-som-publicerats-i-finland-digitaliseras-fram-till-2024?publisherId=3747&releaseId=69896789

Läs också

18.06.2024

”Vi vill ha unga med i alla delar av vår verksamhet”

17.06.2024

En Konstsamfundetprofil är borta

25.04.2024

En kompakt tillbakablick