Test av faktaruta

Föreningen Konstsamfundet r.f. grundades 1940 av Amos Anderson. Anderson var en affärsman och entreprenör, och en konst- och kulturmecenat. Under sin livstid byggde han upp en betydande förmögenhet som förvaltas av Konstsamfundet.

Idag är Föreningen Konstsamfundet en framåtblickande påverkare, som äger och förvaltar bland annat Hufvudstadsbladet, lokaltidningarna Östnyland och Västra Nyland, museet Amos Rex i Glaspalatset och Söderlångvik gård på Kimitoön.

På andra sidan Glaspalatstorget renoveras för tillfället Kulturkasernen, Helsingfors tidigare busstation, som idag också ägs av Konstsamfundet. När renoveringen är slutförd hösten 2023 kommer Amos Rex, Glaspalatstorget och Kulturkasernen tillsammans att bilda Glaspalatskvarteret – ett nytt urbant vardagsrum för Helsingforsare och andra.

Söderlångvik gård i Dragsfjärd genererar en stabil direktavkastning och medför en viss diversifiering av föreningens placeringsportfölj. Gårdens ägor på Kimitoön är idag cirka 7 000 hektar. Den huvudsakliga avkastningen kommer från skogsbruket som består av ca 4 300 hektar skog. Äppelodlingarna hör till en av de största i Finland och består av cirka 50 000 träd på 20 hektar. Under senare år har Söderlångvik gård också i högre grad än tidigare satsat på att utveckla besöksnäringen, bland annat genom satsningen på museet i karaktärsbyggnbaden samt på caféet.

Konstsamfundet är delägare i förlaget Schildts & Söderströms.

Faktarutans innehåll i en kolumn:

Faktarutans innehåll i två kolumner:

Profil: Amos Valentin Anderson (1878-1961)

 • En framgångsrik entreprenör, tidningsmogul, politiker, konstmecenat och donator
 • Kom från ett enkelt jordbrukarhem i Brokärr by i Kimito
 • Ville bli lärare, men kom inte in på seminariet. Studerade vid Handelsinstitutet i Åbo, och vid universitet i Tyskland. År 1948 blev han filosofie doktor honoris causa vid Åbo Akademi
 • Inledde sin karriär som kontorist på sjöförsäkringsaktiebolaget Triton
 • Bosatte sig i Helsingfors 1902
 • Skapade grunderna till sin förmögenhet genom fastighetsaffärer under första världskriget
 • Bland hans främsta bolag fanns Hufvudstadsbladet och Tilgmanns tryckeri
 • Ägde och styrde Hufvudstadsbladet i 40 år
 • Var riksdagsledamot för SFP på 1920-talet
 • Köpte Söderlångvik gård som blev hans sommarresidens 1927
 • Innan dess hade han köpt upp över 7000 hektar skog och mark i de närliggande kommunerna på Kimitoön
 • Hade ett stort intresse för kultur, bland annat för teaterkonst och bildkonst. Under sin livstid hann han samla cirka 400 konstverk till sin konstsamling
 • Finansierade ombyggnaden av Svenska Teatern i Helsingfors i mitten av 1930-talet
 • Grundade Föreningen Konstsamfundet 1940
 • Var intresserad av medeltiden, katolicism, gammal kyrkoarkitektur och musik. Hade en personlig kristen övertygelse livet ut
 • Tog initiativ till att grunda Roms Finlandsinstitut Villa Lante på 1950-talet
 • Förblev ogift och Konstsamfundet blev hans universalarvinge