Utbetalning av stipendier och understöd under sommaren 2021

main-ny

För utbetalning av stipendier och understöd under sommaren bör man anhålla om utbetalning i god tid. Mellan den 24 juni och den 2 augusti går det inte att rekvirera understöd. Anhållan bör ske senast den 24 juni 2021 för att understödet skall betalas ut under sommarperioden annars sker det först i början av augusti.

meny