Ryoji Ikedas verk dataverse 1 på Amos Rex, Foto Tuomas Uusheimo

2023 – en titt i Konstsamfundets backspegel

31.12.2023 Mary Gestrin

Konstsamfundet, Amos Anderson, Amos Andersons Hem, Amos Rex, Egendom, Hufvudstadsbladet, Söderlångvik

Händelserikt och stabilt. Så kunde man sammanfatta år 2023 för Konstsamfundets del. Året har varit ekonomiskt utmanande både globalt och i Finland, men för Konstsamfundet är läget gott, trots att en del, till och med ganska stora, förändringar har skett under året.

När Amos Anderson i tiderna grundade Konstsamfundet, stod det i stadgarna att föreningens syfte är att stöda konst och kultur, ungdomens yrkesutbildning och det svenska språket i Finland. Stadgarna och Andersons testamente från år 1962 styr fortfarande föreningens verksamhet.

Utdelningen

Många aktörer på de områden som Konstsamfundet stöder, har större behov av bidrag för sin verksamhet nu än tidigare. Konstsamfundets vd, Stefan Björkman, är glad att föreningen har haft möjlighet att ge så många av de sökande ett positivt besked:
Året har varit turbulent på många sätt, men Konstsamfundet har klarat 2023 över förväntan. Vi fick fler ansökningar än någonsin, och utdelningen var totalt sett rekordstor. Vi anpassar kontinuerligt vår verksamhet till att världen omkring oss förändras, men målsättningen är som tidigare: via vår utdelning fortsätter vi att stöda bildkonst och teater, musik, film, yrkesutbildning, media, medborgaraktivitet och det svenska språket i Finland

Teaterkollektivet Glitcher spelar Antoinette! i Amos Andersons Hem. Foto: Mary Gestrin

Hufvudstadsbladet

En stor händelse under året var samarbetsavtalet mellan KSF Media och Bonnier News. Efter en riktad emission blev Bonnier News majoritetsägare i KSF Media, i dag Hufvudstadsbladet Ab. Konstsamfundet äger fortfarande 49% av bolaget och har förbundit sig att stöda verksamheten också framöver. 

-Redan nu kan vi se att Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland har haft konkret nytta av samarbetet. Det syns bland annat i det redaktionella innehållet och i en del av de tekniska lösningarna. Och fler goda nyheter är på kommande 2024, säger Stefan Björkman.

Museiverksamheten

Museiverksamheten dels på Amos Rex och dels i Söderlångvik är definitivt en del Konstsamfundets kärnverksamhet. Under 2023 kompletterades museihelheten med Amos Andersons Hem, som, såsom namnet säger, är ett hemmuseum. Det vackra lilla museet finns på Amos helsingforsadress, Georgsgatan 27.

För Söderlångvik gård har 2023 varit ett händelserikt år: antalet besökare är stigande, och satsningen på besöksnäringen har verkligen gett resultat. Gårdens nya vd, Annika Jansson, fick en flygande start. Allt fler har besökt museet, den nyrenoverade restaurangen, det lilla caféet i Amos gamla garage, den vackra parken och de populära naturstigarna. En nyhet för i år var ljuskonstutställningen Lux Söderlångvik, som tillsammans med julmarknaden i december helt konkret förlängde Söderlångviks säsong. 

Salongen i Amos Andersons Hem. Foto: Niclas Warius

Under året har också Söderlångviks nya skogsstrategi slagits fast, och som en del av den har ytterligare skogsområden på Konstsamfundets marker totalskyddats, på initiativ av föreningen.

Amos Rex har som under tidigare år lockat stora besökarmängder med en rad mycket varierande utställningar. Långa köer utanför museet vittnade om den enorma popularitet som Hans Op de Beecks utställning hade i början av året. De unga generationernas verk presenterades på Generation 2023 från mars till augusti, och Ryoji Ikedas enorma audiovisuella installationer fortsätter att fascinera museibesökarna fram till februari 2024. 

Konstsamfundets vd Stefan Björkman Foto: Cata Portin

Glaspalatskvarteret

Mot slutet av året plockades byggställningarna ned på Kulturkasernen – grannfastigheten till Glaspalatset – och Glaspalatskvarteret i sin helhet kunde äntligen ta emot besökare. Konstsamfundet äger fastigheten Kulturkasernen och har finansierat dess renovering.
Stefan Björkman har stora förväntningar på kvarteret.
Här finns den nya stadskärnan, en plats där helsingforsare och andra kan uppleva konst och kultur, äta gott och umgås. Glaspalatskvarteret är en unik helhet, med Amos Rex, Bio Rex, och Kulturkasernen – och mellan dem Glaspalatstorget som kommer att blomstra särskilt under vår och sommar, säger han.

Placeringsstrategin

En förutsättning för att Konstsamfundet ska kunna förverkliga sina målsättningar är naturligtvis att den egendom som föreningen förvaltar sköts professionellt, och att riskerna i ägandet sprids. 

Under året har föreningen varit en aktiv ägare i Capman och Stockmann, och utöver andra mer traditionella placeringar också fortsatt att placera i finska Venture Capital-fonder. 

-Trots inflationen och det faktum att många finanskurvor pekar nedåt just nu, har vi de ekonomiska möjligheter som krävs för att förverkliga de syften Amos Anderson i tiderna definierade för Föreningen Konstsamfundet. Utan vår diversifierade placeringsstrategi skulle det inte lyckas, konstaterar Stefan Björkman.

Läs också

25.04.2024

En kompakt tillbakablick

23.04.2024

Mossjättarna kom till ett vintrigt Finland

11.03.2024

Alma Pöysti är stjärnläraren på Söderlångviks master class