Alla beviljade bidrag med ett ögonkast – Konstsamfundets höstbidrag offentliggjorda

13.12.2021 Klara Paul

Konstsamfundet, Stipendier

Föreningen Konstsamfundet har vid sitt styrelsemöte i november beslutat att bevilja sammanlagt 2,4 miljoner € i bidrag till 249 sökande. Med i summan finns också de 541 200 € som går till 25 sökande inom ramen för filmsamarbetet tillsammans med Svenska kulturfonden.

Alla bidrag finns publicerade på Konstsamfundets hemsida på https://konstsamfundet.fi/beviljade-stipendier-bidrag/; en sida som med hjälp av visualisering ger en översikt över både ansökta och beviljade bidrag.

– Utmaningen var att forma en helhet och visualisera 12 år av bidrag så att man kan ta till sig innehållet. Transparens utan bra verktyg blir lätt bara ett tomt ord, säger Konstsamfundets vd Stefan Björkman.

Sidan är utvecklad av Jonatan Hildén på Koponen + Hildén och illustrationerna på visualiseringssidan är gjorda av grafisk designer och illustratör Camilla Pentti.

– För att förstå stipendieverksamheten fick jag läsa mig in på alla ämnesområden i detalj. Vissa kategorier är ganska breda och abstrakta medan andra är mer allmänna, säger Camilla Pentti. Illustrationerna är gjorda i collageteknik vilket möjliggjorde roliga slumpmässiga beslut under arbetets lopp.

– Vi har haft nytta av visualiseringssidan i vårt arbete med våra sakkunniga. Via visualiseringen har vi kunnat se vilka tyngdpunkterna i utdelningen varit, säger stipendiesakkunnig Klara Paul som jobbat med projektet. Det har funnits mycket data att tillgå, så den stora utmaningen har varit att välja bort. Jag tror vi har hittat en lagom balans på materialet nu, men sidan blir aldrig klar utan utvecklas hela tiden säger Paul.

De största bidragen går i höst till projekt inom yrkesutbildningen. – Vi ser en positiv aktivitet på fältet med flera samarbetsprojekt, också sådana där yrkesutbildningen samarbetar med yrkeslivet och de lokala företagen, samt samarbeten olika utbildningar och stadier emellan, säger Ulrica Stråhlmann, stipendiesakkunnig inom utbildningsfrågor och film. Till exempel beviljas Ekvalita ett treårigt bidrag om sammanlagt 90 000 € för ett spetsprojekt kring jämställdhetsfrågor i yrkesskolor och yrkeshögskolor. Axxell erhåller ett treårigt bidrag på 150 000 € för ett projekt där lärare i yrkesutbildningen fortbildar sig i arbetslivet och Arcada erhåller 70 000 € för två år i projektet Jobba smart för ett hållbart lärarskap i tiden.

För mer information:

Pressbilder: https://konstsamfundet.fi/pressbilder

Vd Stefan Björkman

tfn 050 632 19

Läs också

18.06.2024

”Vi vill ha unga med i alla delar av vår verksamhet”

17.06.2024

En Konstsamfundetprofil är borta

25.04.2024

En kompakt tillbakablick