Ändring i Stockmanns ägarstruktur

28.03.2023

Egendom, Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundet r.f. och dess dotterbolag Mercator Media, samt schweiziske JC Holding har sålt sina aktier i Stockmann Abp till ett gemensamt bolag, Nordic Retail Partners JV Kb till marknadspris. Nordic Retail Partners äger drygt 15% av Stockmann Abp. 

Målsättningarna för samarbetet definierades redan i januari då Konstsamfundet och JC Holding enades om att framöver agera i samförstånd i ägarfrågor. Huvudmålet är att stödja och driva den långsiktiga utvecklingen och värdet i Stockmann Abp och dess två divisioner Lindex och Stockmann.

Parterna förvaltar ägandet genom ett gemensamt aktiebolag och är öppna för samarbete i olika former med andra aktieägare i Stockmann Abp. Som förvaltningsbolagets styrelseordförande fungerar Konstsamfundets vd Stefan Björkman.

Läs också

27.03.2023

Stabilt resultat för Konstsamfundet