Stabilt resultat för Konstsamfundet

27.03.2023

Egendom, Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundet har publicerat sitt resultat för år 2022.

Efter ett mycket starkt 2021 var 2022 var på många sätt ett utmanade år på placeringsmarknaden, så också för Konstsamfundet. Rysslands invasion av Ukraina ledde till kraftiga prisökningar, bl.a. inom energi- och livssektorn, samtidigt som man upplevde post-pandemiska flaskhalsar i globala leveranskedjor. Hög inflation tvingade centralbankerna till räntehöjningar och åtstramning av penningpolitiken.

-Trots att 2022 inte var ett lätt år, har jag haft många orsaker att vara mycket nöjd med vår verksamhet under fjolåret, säger vd Stefan Björkman. Han nämner Hufvudstadsbladet, där antalet prenumerationer och annonsförsäljningen ökade under 2022, och Amos Rex, där Hans op De Beecks Den Tysta Paraden blev museets hittills största publikframgång. Utdelningen av stipendier och understöd hölls också på samma nivå som tidigare, totalt 11,5 milj. €. Beloppet innehåller understödet för KSF Media, 3,5 milj. €, och understödet för Amos Rex, 2,2 milj. €.

Trots att 2022 inte var ett lätt år, har jag haft många orsaker att vara mycket nöjd med vår verksamhet under fjolåret

Föreningen Konstsamfundets resultat för verksamhetsperioden 2022 var 4,8 milj. € mot 5,1 milj. € 2021. Föreningens balansomslutning var 31.12.2022 487,5 milj. € (2021: 476,7 milj. €) varav det egna kapitalet stod för 481,1 milj. € (469,9 milj. €).

Marknadsvärdet på Konstsamfundets egendom uppgick 31.12.2022 till 700,2 milj. €. Beaktar man utdelningen och bidragen (11,5 milj. €) och verksamhetens rörelsekostnader (2,1 milj. €) betyder det att egendomens avkastning under 2022 var -4,8% (2021: +20,8%). Vi kan räkna med att också 2023 blir ett volatilt år på placeringsmarknaden, p.g.a. den geopolitiska spänningen, hög inflation, fortsatt åtstramning av penningpolitiken och oroväckande nyheter från banksektorn.

Läs också

28.03.2023

Ändring i Stockmanns ägarstruktur