Hallonbacken tv-serie inspelning vid Svidja Slott i Sjundeå / Photo by Cata Portin

Ansökningsmånaden börjar!

28.08.2023 Mary Gestrin

Konstsamfundet, Stipendier

September är stipendieansökningsmånad för dig som vill ansöka om stöd eller bidrag från Konstsamfundet.

Bidragen delas ut i flera kategorier; visuell konst, scenkonst, litteratur och publikationer, musik, medborgaraktivitet och yrkesutbildning. I samband med höstens omgång finns också möjlighet att ansöka om plats i det Donnerska residenset, och att ansöka om korta tvärkonstnärliga arbetsstipendier.

Alla ansökningar görs i vårt elektroniska ansökningssystem, Rimbert.

Också bidrag för filmproduktion ansöks i september. De här bidragen ansöks med en och samma ansökan från Konstsamfundet och Svenska Kulturfonden, här. Tillsammans fördelar vi i höst ca 0,8 miljoner euro till film- och medieproduktioner. Vi vill stödja produktioner och innehåll av hög kvalitet och med relevans för det svenska i Finland. Samarbetet med Kulturfonden innebär att alla ansökningar om bidrag för manusarbete, projektutveckling och produktionsstöd behandlas gemensamt. Sökanden behöver alltså inte göra två skilda ansökningar utan ansöker samtidigt om bidrag från både Konstsamfundet och Kulturfonden.

Kriterier och kliniker

Innan du sätter i gång med din stipendieansökan, rekommenderar vi att du försäkrar dig om att ditt projekt motsvarar de kriterier vi har ställt upp. Börja alltså med att läsa kriterierna.

Om du fortfarande är rådvill, och behöver mer konkret hjälp med din ansökan, erbjuder vi dig möjlighet att boka plats på vår digitala ansökningsklinik.

På klinikerna erbjuder våra stipendiesakkunniga, Klara Paul och Ulrica Stråhlmann, personlig handledning i frågor som berör din ansökan. 

Och ytterligare en påminnelse: också journaliststipendierna ansöks i september, men den ansökan hanteras av Kulturfonden för både Konstsamfundets och Svenska kulturfondens del. Ansökan om journaliststipendier görs alltså hos Kulturfonden, här.

Läs också

11.03.2024

Alma Pöysti är stjärnläraren på Söderlångviks master class

03.03.2024

”Det är syftet som gör arbetet meningsfullt, inte pengarna”

07.02.2024

Den finlandssvenska yrkesutbildningen provade på innovativa metoder via HundrED