Juha Isotalo, TAKU ry © Kerttu Penttilä

Årets Amos Anderson-stipendiat Juha Isotalo undersöker muntliga källor i Herodotos Historia

05.02.2021 Klara Paul

Konstsamfundet

Juha Isotalo, forskare inom kulturhistoria, har valts till Finlands Rom-instituts Amos Anderson-stipendiat för år 2021. Isotalos pågående doktorsavhandling, Truth in ’Histories’. Herodotus as a narrator and his subjects revealing their truth of the past, behandlar Herodotos sanningshantering i det antika verket Historia.

Amos Anderson-stipendiet för tre månaders vistelse på Finlands Rom-institut Villa Lante i Rom delas ut en gång per år till en stipendiat med forskningsområde inom Roms och Italiens historia, antikens kulturarv, klassisk filologi, klassisk arkeologi eller konsthistoria. Forskning inom dessa områden med en vinkling på konst och ekonomi premieras. Stipendiaten skall vara doktorand, post doc eller på därmed motsvarande utbildningsnivå och forskningsarbetet skall vara avsett att primärt publiceras på svenska. De tre tidigare Amos Anderson-stipendiaterna är Tuomo Nuorluoto (2018), Asta Kihlman (2019) och Frederick Whitling (2020).

I sin doktorsavhandling undersöker Isotalo hur Herodotos förmedlar historisk sanning samt hans källors sociala identitet och historiebild. Målet är, att finna nya verktyg för att hantera påstådda sanningar i vår tid som präglas av ”alternativa fakta”. Under sin tid som Amos Anderson-stipendiat arbetar Isotalo med artikeln Muntliga källor i Herodotos Historia. Artikeln, som utgör en tilläggsdel till avhandlingen, visar hur Herodotos behandlar sina muntliga källor. Förutom de tolkningar som han själv understöder, framför Herodotos också sådana uppfattningar om historien som han inte själv tror på. Analysen av dessa uppfattningar avslöjar hur Herodotos behandlade och förde fram material som han själv ansåg vara felaktigt, och hur han motiverade presentationen av dem. Analysen av Herodotos muntliga källor visar å sin sida hur man med allmänna uppfattningar byggde en gemensam identitet, en social sanning och verktyg för att minnas historien.

Isotalo fortsatte år 2018 som forskarstuderande inom kulturhistoria vid Åbo universitet, där han blev filosofie magister två år tidigare. I doktorsavhandlingen fördjupar sig Isotalo i frågor som dök upp redan i pro gradu-avhandlingen, och Kulttuurihistorian seura publicerade år 2017 Isotalos bok om Herodotos och Thukydides ideal och historieskrivning (Herodotoksen ja Thukydideen ideaalit ja historiankirjoitus, Åbo 2017). Vid sidan om forskningsarbetet verkar Isotalo som företagare inom högskolesektorn.

Amos Andersons-stipendium vid Finlands Rom-institut är instiftat av Föreningen Konstsamfundet i samarbete med Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae. Det är uppkallat efter Amos Anderson, Föreningen Konstsamfundets grundare och donator, som stod för en betydande insats både vid grundandet av Finlands Rom-institut samt vid anskaffandet av Villa Lante.

Ansökningstiden för följande års stipendiat inleds i september 2021.

För mer information:

ombudsman Eeva Talvitie
Säätiö Institutum Romanum Finlandiae sr
asiamies( at )irfrome.org
+358 50 576 2355

Pressbild på Isotalo

Läs också

25.04.2024

En kompakt tillbakablick

23.04.2024

Mossjättarna kom till ett vintrigt Finland

11.03.2024

Alma Pöysti är stjärnläraren på Söderlångviks master class