Dags för Educa!

18.01.2023 Mary Gestrin

Konstsamfundet

Den 27.-28.1 arrangeras Educa-mässan i Mässcentret i Helsingfors. Mässan är det ledande evenemanget inom pedagogik och undervisning i Finland. Konstsamfundet deltar i mässan båda dagarna.

De svenskspråkiga aktörerna samlas i Hörnan. Kom och träffa Konstsamfundet och Brita Maria Renlunds Stiftelse i monter 6r45. Vi finns där under hela mässan. Konstsamfundets vd Stefan Björkman är på plats på fredagen kl.13.00 –14.00.

Fredagen 27 januari kl. 10.30- 13.00 ordnar Konstsamfundet seminariet Hur främja skolnärvaro i rum 209. Seminariet som är riktat i första hand till personal inom yrkesutbildningen.
Docent Katarina Alanko från Åbo Akademi presenterar resultat från sin studie, där man under våren 2021 frågade elever i högstadiet om orsaker till frånvaro i skolan. Alanko jämför undersökningsresultatet med tidigare forskning, och tar upp frågan om hur ökad frånvaro och avhopp från skolan kan förebyggas.
Efter Alankos presentation leder yrkesinstitutet Prakticums vd Laila Andersson en paneldiskussion om ämnet.
Seminariet ordnas i samarbete med Centret för livslångt lärande (CLL) VID Åbo Akademi. Anmälningstiden har passerat men det lönar sig att fråga CLL efter ströplatser.

Lördagen den 28.1 klockan 13.30-14.30 presenteras Amos Rex Generation2023 av museilektor Melanie Orenius.
Generation 2023 är en utställning som presenterar konst och visuell kultur gjord av konstnärer i åldern 15-23 år. Generation är en triennal med öppen ansökan, och Amos Rex vill med utställningen och de pedagogiska innehållen uppmuntra barn och unga att våga göra egna konstnärliga tolkningar och alster.

Temat för det svenskspråkiga programmet i Hörnan är ”En god utbildning för alla”. Hörnans program hittar du här.

Det lönar sig att i förväg registrera sig som mässbesökare på Educas webbplats. Mässan är gratis för den som registrerat sig!

Vi ses på Educa!

Läs också

05.05.2023

Kultur och bildning är en nyckel till välmående för de unga

28.04.2023

Nu öppnar säsongen på Söderlångvik med ny krögare: “Maten gör en lycklig och vacker”

Saga Suni, Generation2023, Amos Rex. Foto: Cata Portin

27.04.2023

Vad betyder kultur för de unga?