Föreningen Konstsamfundet delar ut 1,9 miljoner i vårens stödomgång

17.05.2022 Mary Gestrin

Konstsamfundet, Amos Anderson, Stipendier

Ett rekordantal stödansökningar lämnades in till Konstsamfundet i februariomgången. Föreningens styrelse fattade beslut om utdelningen den 13.5. Procentuellt ökade antalet ansökningar mest i kategorin visuell konst.

Konstsamfundet delar ut stöd till konst och kultur, yrkesutbildning, film, media och medborgaraktivitet. I samband med utdelningen delades också understöden från Konstsamfundets och Svenska Kulturfondens gemensamma Filmpool ut. Denna gång stöddes bland annat flera finlandssvenska barnproduktioner.
Detaljer om samtliga beviljade bidrag i den här och tidigare omgångar finns visuellt överskådligt presenterade på Konstsamfundets hemsida, här: Konstsamfundets bidrag.

-Konstsamfundet strävar aktivt efter att vara en relevant aktör också för yngre generationer. Därför gläder vi oss speciellt över att vi den här gången i flera kategorier har fått ansökningar från nystartade finlandssvenska föreningar där de drivande krafterna är unga, säger Konstsamfundets vd, Stefan Björkman.

Konstsamfundets stödansökningar i de olika kategorierna bedöms av 35 sakkunniga. Föreningen erbjuder också de sökande konkret personlig rådgivning på digitala s.k. ansökningskliniker under ansökningsperioden. För den som önskar finns också möjlighet att ansöka om återkoppling på den egna ansökan efter att besluten har meddelats de sökande.

-Den här typen av personlig feedback är vi ganska ensamma om att erbjuda de sökande, och vi har fått mycket tack för att vi gör det, säger Mary Gestrin, som ansvarar för stipendieverksamheten på Konstsamfundet.
Tidsbokningen till feedbacksamtalen öppnas på hemsidan i början av juni.

Läs också

11.03.2024

Alma Pöysti är stjärnläraren på Söderlångviks master class

03.03.2024

”Det är syftet som gör arbetet meningsfullt, inte pengarna”

07.02.2024

Den finlandssvenska yrkesutbildningen provade på innovativa metoder via HundrED