Hundra finlandssvenska verk ges ut som ljudböcker med hjälp av bidrag

18.11.2020

Konstsamfundet, Stipendier

Ljudboken vinner mark och allt fler bokläsare tar chansen att variera pappersbok och ljudbok enligt behov och situation. Försäljningen av ljudböcker har ökat kraftigt de senaste åren och coronapandemin har ytterligare bidragit till intresset.

Den finlandssvenska ljudboksproduktionen har hittills varit blygsam, men under nästa år ger Schildts & Söderströms ut hundra titlar i ljudboksformat.

– Inläsningarna sker kontinuerligt under år 2021 då S&S firar sin 130-åriga historia, berättar Anna Friman, litterär chef på förlaget. Listan på titlar tar form under året, och vi hör gärna åsikter om vilka titlar som särskilt önskas. Att göra vår finlandssvenska litteratur tillgänglig bland andra ljudböcker på svenska är ett fint sätt att fira, tycker vi. Vi tänker också att det är viktigt att den finlandssvenska språkvarianten hörs i ljudbokssammanhang, säger Friman.

De ljudböcker som nu läses in inom projektet kommer att vara tillgängliga via de redan etablerade strömningstjänsterna. Ljudböckerna spelas in i en professionell ljudboksstudio.

– Ljudböcker ökar hela tiden i popularitet men produktionskostnaderna är väldigt höga i förhållande till intäkterna. Det skulle vara omöjligt att genomföra projektet utan bidrag, säger Anna Friman. Vi har otroligt fina titlar så det är ett stort nöje att få sätta igång!

– Det är värdefullt att vår litteraturskatt också finns tillgänglig som ljudböcker. En viktig sak är att det sänker tröskeln när det gäller nya generationer att bekanta sig med den. Särskilt glada är vi att litteraturen nu också i denna form kan utnyttjas inom undervisningen, säger Stefan Björkman, vd på Konstsamfundet.

Produktionen av ljudböckerna sker med hjälp av stöd från finlandssvenska bidragsgivare; Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr har gett understöd för utgivningen av barn- och ungdomslitteratur i ljudboksformat; Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Svenska litteratursällskapet, Stiftelsen Tre Smeder sr och Föreningen Konstsamfundet har bidragit till projektet som helhet.

För mera information:

Stefan Björkman        
VD Konstsamfundet
Tfn. 050 632 19

Anna Friman
Litterär chef, Schildts & Söderströms
Tfn. 040 544 86 25

Läs också

11.03.2024

Alma Pöysti är stjärnläraren på Söderlångviks master class

03.03.2024

”Det är syftet som gör arbetet meningsfullt, inte pengarna”

07.02.2024

Den finlandssvenska yrkesutbildningen provade på innovativa metoder via HundrED