Journalister och journaliststuderande, se hit!

23.12.2021 Klara Paul

Konstsamfundet, Stipendier

Är du journalist som jobbar på svenska i Finland – eller studerar du för att bli det? Då har du möjlighet att ansöka om de journaliststipendier som Konstsamfundet och Kulturfonden tillsammans utlyser i början av januari.

Som en nyhet år 2022 beviljar vi dessutom bidrag för finskspråkiga journalister som vill berätta om det svenska i Finland i finskspråkiga medier, och för nordiska journalister, recensenter och kritiker som skriver i nordiska medier om konst och kultur på svenska i Finland.

Vi beviljar stipendier för

Via länkarna ovan kan du läsa mera om de olika typerna av journaliststipendier.

Ansökan är öppen mellan den 1 och 31 januari 2022. År 2022 tar vi emot ansökningar om journaliststipendier, dock INTE studerandestipendier, också mellan den 1 och 30 september.

Journaliststipendierna beviljas i samarbete mellan Kulturfonden och Konstsamfundet, men du riktar din ansökan endast till Kulturfonden. Kulturfondens ledande ombudsman Åsa Juslin (asa.juslin(at)kulturfonden.fi) svarar på frågor om journaliststipendierna.

Läs också

26.10.2022

Hållbarhet är mer än ekologi för Konstsamfundet

30.08.2022

Septemberomgången pågår!

10.06.2022

Utbetalning av stipendier och understöd under sommaren 2022