Journalistik, skogsbruk och historia ger sommarjobb

22.06.2020

Konstsamfundet, KSF Media, Söderlångvik

Den här sommaren får runt 30 ungdomar och studerande praktikplatser eller sommarjobb på olika håll inom Konstsamfundet och dess bolag.

Amos Rex har en högskolepraktikant som arbetar under ledning av konservator Mia Derichs. Huvuduppgiften är att konservera konst på papper, vilket passar för praktikanten som siktar på en framtid som papperskonservator.

Till hösten kommer antagligen två nya praktikplatser inom publikarbete och information att öppnas upp.

Sommarreportrar och fotografer på Västra Nyland, Östnyland och Hufvudstadsbladet

Tidningarna inom KSF Media har tillsammans ett tjugotal sommarvikarier och högskolepraktikanter inom olika uppgifter. En del av högskolepraktikanterna är journalistik- eller fotografistuderande som utför sin praktikperiod med hjälp av det journalistikstipendium som Konstsamfundet delar ut i samarbete med Svenska kulturfonden.

På tidningen Västra Nyland kommer man i sommar att ha fem sommarjobbare, varav fyra arbetar som skrivande reportrar. I juli inleder fotografvikarien sitt sommarjobb. De som jobbar för VN skriver också artiklar för Hangötidningen.

– Det är jättetrevligt att ha sommarjobbare, de har ett helt annat nätverk och andra idéer än vi som jobbar här dagligen, säger chefredaktör Marina Holmberg. De utgör ett välkommet tillskott och breddar utbudet på vad vi skriver om.

Redaktionschef Katarina KoivistoHufvudstadsbladet instämmer i att sommarvikarierna och praktikanterna är ett välkommet tillskott. Hon berättar att HBL i sommar anställer fem journaliststuderande och en fotograf som alla erhåller praktikstipendium. Dessutom har fem sommarvikarier anställning, bland annat på sporten och kulturen. Kundtjänsten sysselsätter två sommarjobbare.

Östnyland har man en högskolepraktikstuderande som skrivande reporter. Tre ungdomar har fått anställning som sommarvikarier. De har alla tidigare journalistiska erfarenheter och studerar till vardags olika ämnen som journalistik, genusvetenskap och historia. Dessutom har man en ungdom som med Borgå stads sommarjobbsedel arbetar som reporter.

Östnylands chefredaktör Helén Kurri säger att sommarjobbarna utgör ett jättebra gäng.

– Jag tycker att det är viktigt då vi i tidningen skriver texter om hur unga får jobba, att vi själv också erbjuder någonting. Vem vet, det här kan ju bli inkörsporten till ett framtida yrke för någon av våra sommarjobbare, säger Kurri.

Skogsröjning på Söderlångvik

På Konstsamfundets gård Söderlångvik i Kimito erbjuder man både sommarjobb, praktik och säsongsarbete. I sommar får tre studerande jobb på caféet.  Ett par lokala ungdomar kommer att hoppa in senare under sommaren.

I parken och trädgården hade man under våren en studerande som gjorde sin praktik. Han studerar skogsbruk i Brusaby och har nu fått sommarjobb med skogsarbeten. Som bäst röjer han naturstigar på gårdens marker. En trädgårdsmästarstuderande gör sin praktik för tillfället på gården och är samtidigt deltidsanställd.

På Söderlångvik har man utöver ungdomar som sommarjobbar alltid säsongsarbetare. Denna sommar är säsongsarbetarna 4 till antalet. Till äppelplockningen i september – oktober kommer det igen att behövas mera säsongsarbetare.

–  Gärna skulle vi anställa fler ungdomar till äppelplockningen, men de brukar ofta ha fullt upp med studierna då. Intresserade kan gärna höra av sig, säger förvaltare Mikael Jensen.

Föreningen Konstsamfundet anställer under sommaren två historiestuderande för att inventera olika arkiv och lager. Bland annat då Söderlångviks huvudbyggnad tömdes för renoveringen samlades olika papper och föremål som nu skall gås igenom innan de kan arkiveras på lämpligt sätt.

– Det kommer att bli rejält spännande att se vad våra sommarhistoriker kommer att hitta. Vår känsla är att det bland gamla mappar, papper och inventarier kan dyka upp riktigt intressant kuriosa, som t.ex. listan på vem i Amos Andersons bekantskapskrets som skulle få julkort, säger Konstsamfundets VD Stefan Björkman.

Information om arbetsplatser, praktikplatser och sommarjobb:

Alla Amos Rex’ öppna arbetsplatser och praktikplatser läggs upp på hemsidan.
Alla sommarjobb och praktikplatser på KSF Media annonseras i tidningarna och på hemsidorna.
Ansökningstiden för Hbl:s sommarjobb och praktikplatser är i januari-februari.

Läs också

25.04.2024

En kompakt tillbakablick

23.04.2024

Mossjättarna kom till ett vintrigt Finland

11.03.2024

Alma Pöysti är stjärnläraren på Söderlångviks master class