KEVA köpte Stockmanns varuhusfastighet

21.03.2022 Mary Gestrin

Konstsamfundet

KEVA, kommunernas pensionsförsäkringsbolag, köper Stockmann-varuhusets fastighet i Helsingfors centrum. Köpeavtalet innehåller också ett besked om att Stockmann kvarstår som hyresgäst i fastigheten. Konstsamfundets VD Stefan Björkman är mycket nöjd med beslutet.

Försäljningen av varuhusfastigheten var ett led i det saneringsbeslut som redan tidigare hade slagits fast.
-Det här innebär att Lindex och Stockmann har möjlighet att arbeta vidare enligt uppgjorda planer, konstaterar Konstsamfundets VD, Stefan Björkman. Varuhusfastigheten får en resursstark och trygg ägare.

Föreningen Konstsamfundets förmögenhet uppgår till ca 700milj € och Stockmann utgör idag ca 3% av Konstsamfundets tillgångar. Konstsamfundets ägarandel i Stockmann är 10,5%.

Läs också

05.05.2023

Kultur och bildning är en nyckel till välmående för de unga

28.04.2023

Nu öppnar säsongen på Söderlångvik med ny krögare: “Maten gör en lycklig och vacker”

Saga Suni, Generation2023, Amos Rex. Foto: Cata Portin

27.04.2023

Vad betyder kultur för de unga?