Åbo Svenska Teater tilldelades ett verksamhetsbidrag på 45 000€. Bilden är från pjäsen "Something Rotten" som spelas fram till mars 2024. Foto: Pette Rissanen

Konstsamfundet delar ut 3,3 miljoner till konst, kultur, medborgar­aktivitet och yrkesutbildning

15.12.2023 Mary Gestrin

Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundets besked om stipendier och stöd efter höstens ansökningsomgång offentliggörs lämpligt inför jul, den 15.12.

Föreningen Konstsamfundets besked om stipendier och stöd efter höstens ansökningsomgång offentliggörs lämpligt inför jul, den 15.12.

Septemberomgångens antal ansökningar var rekordstort, Konstsamfundets sakkunniga gick genom totalt 688 ansökningar i kategorierna visuell konst, scenkonst, musik, medborgaraktivitet och yrkesutbildning. I filmkategorin delas stödet ut i samarbete med Svenska Kulturfonden, inom ramen för den s.k. Filmpoolen.

– I den här omgången gjorde vi en extra insats för scenkonsten, konstaterar Konstsamfundets styrelseordförande, Gunvor Kronman. Av många orsaker är de finlandssvenska teatrarnas behov av extra finansiering större än normalt för tillfället, och det här gäller både institutionsteatrar och fria grupper. Våra sakkunniga berömmer professionaliteten på fältet, och har gett oss goda motiveringar till en extraordinär satsning som möjliggör också långsiktsplanering, konstaterar Kronman.

Den finlandssvenska litteraturen är också ett av Konstsamfundets fokusområden. Styrelsen beviljade nu ett flerårigt bidrag för bokmässorna i Helsingfors och Göteborg, den finlandssvenska bokkatalogen och tidningen Vi Läser:s årliga specialnummer för finlandssvensk litteratur. Litteraturstödet finansieras gemensamt av de finlandssvenska fonderna.

Filmpoolen delade i år ut totalt 1,8 milj. €, av vilket 800 000 € i höstens omgång. Bland produktionerna kan nämnas produktionsbolaget Aamus och Eva-Maria Koskinens tv-serie A Boy Next Door, Långfilm Ab:s serie Maria Lizelia med manus av Ulrika Bengts, samt Klaus Härös film Nie Allein, som produceras av Matila Röhr Productions.

Information om alla stipendier och stöd som Konstsamfundet beviljar, kan hittas på föreningens webbsajt: https://konstsamfundet.fi/beviljade-stipendier-bidrag/#alla

Läs också

25.04.2024

En kompakt tillbakablick

23.04.2024

Mossjättarna kom till ett vintrigt Finland

11.03.2024

Alma Pöysti är stjärnläraren på Söderlångviks master class