Konstsamfundet satsar på gränsöverskridande, tvärkonstnärligt och vårdkultur

07.05.2021 Sofia Aittomaa

Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundets styrelse har fastställt utdelningen från februariomgången. Sammanlagt beviljades 276 ansökningar 1 361 760 euro. Alla sökande har fått besked om bidragen per e-post 7.5.2021.

I den nya bidragsformen Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt kunde enskilda personer och arbetsgrupper ansöka om 1-3 månaders arbetsstipendier för ett projekt som överspänner två eller flera genrer. Pilotprojektet med den nya stipendieformen väckte intresse och 39 spännande ansökningar inkom.

Bland de sex stipendiater som beviljas korta arbetsstipendier finns dansaren Corinne Mustonen, som i sin föreställning ”i samma hudsäck” kombinerar dans, skulptur och poesi. Föreställningen inspireras av Claes Anderssons diktsamling ”Tillkortakommanden” och sker i samarbete med Sofia Herelius, visuell konstnär med bas i Stockholm. Genom de olika konstformernas intersektioner studerar “i samma hudsäck” den kännande kroppen som subjekt; en paradoxal varelse i ständig förändring. Kroppen är mer än ett utseende, mer än en identitet, mer än ett verktyg. Föreställningen försöker inte porträttera eller förklara kroppsliga upplevelser, utan snarare genomleva dem. Föreställningen sker delvis på svenska, men uttrycker sig också genom rörelse och skulptur.

– Jag uppskattar att Konstsamfundet förverkligar nytänkande projekt av unga, icke-etablerade konstnärer. Stipendiet möjliggör fortsatt konstnärligt (sam)arbete som kulturpolitiskt har åsidosatts under pandemin, säger Corinne Mustonen.

– Piloten visade klart att arbetsstipendier möter ett konkret behov. Det ger mersmak. Det blir spännande att se vad de tvärkonstnärliga projekten resulterar i, säger vd Stefan Björkman.

Det totala antalet ansökningar på 509 stycken var en aning lägre än under tidigare år, däremot ökade den sammanlagda ansökta summan. Troligt är, att coronapandemin inverkat på ansökningarnas antal och summor.

– I ansökningarna för musik syns det klart hur corona påverkat verksamheten som ett tydligt bortfall av konserter, körövningar och evenemang, konstaterar Konstsamfundets ordförande Gunvor Kronman. Av alla nordiska länder har kulturen fått minst offentligt stöd i Finland under den exceptionella situation vi lever i nu. Det visar på den stora betydelsen som vi fonder och finansiärer på kulturfältet har, vi var t.ex. snabbt ute med extra stödpaket för det coronadrabbade kulturfältet. Inom den finländska musiken har vi ett oerhört högklassigt, mångsidigt och rikt utbud, och vi är tacksamma över att kanske någonstans ha kunnat hjälpa upp den svåra ekonomiska situationen, säger Kronman.

Projektet kreativ personcentrerad vårdkonst är ett projekt som riktar sig till samtliga läroanstalter inom Svenskfinland som erbjuder vård- och omsorgsutbildningar. Åbo Akademi är huvudman för projektet som samarbetar med Konstuniversitetet, Axxell, Yrkesinstitutet Prakticum, Yrkesakademin i Österbotten, Yrkeshögskolan Arcada och Yrkeshögskolan Novia. Inom projektet tar man fasta på de lärdomar som skapades inom ramen för pilotprojektet Sol i minnet, och implementerar dessa i undervisningen för att åstadkomma en långsiktig förändring av vårdkulturen inom äldreomsorgen. Bidragssumman till det fyra-åriga projektet är 90 000 euro.

Konstsamfundet delar ut bidrag inom scenkonst, film- och medieproduktion, medborgaraktivitet, visuell konst, yrkesutbildning, media och publikationer samt musik. Bidragen inom film- och medieproduktion delas ut via ett gemensamt samarbete med Svenska kulturfonden.

Alla beviljade bidrag finns publicerade här.

Läs också

11.03.2024

Alma Pöysti är stjärnläraren på Söderlångviks master class

03.03.2024

”Det är syftet som gör arbetet meningsfullt, inte pengarna”

07.02.2024

Den finlandssvenska yrkesutbildningen provade på innovativa metoder via HundrED