Avtalet undertecknas av Bonnier News vd, Anders Eriksson och Konstsamfundets vd, Stefan Björkman.. Foto: Cata Portin

KSF Media och Bonnier News ingår långsiktigt samarbets­avtal

01.06.2023

KSF Media, Amos Anderson, Egendom, Konstsamfundet

KSF Media och Bonnier News har för avsikt att ingå ett strategiskt avtal om långsiktigt samarbete mellan Hufvudstadstadsbladet och Dagens Nyheter. Planen är att utvidga ägarbasen i KSF Media genom en riktad nyemission, så att Bonnier News framöver äger 51 procent av bolaget, medan Konstsamfundet äger 49 procent. KSF Media äger Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland. Bolagets nya arbetsnamn är HBL Media.

– Samarbetet säkrar en stark, modern och opinionsbildande finlandssvensk medieröst också i framtiden, säger Konstsamfundets styrelseordförande Gunvor Kronman.
På det här sättet kan vi ge Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland ännu bättre möjligheter att satsa på det redaktionella innehållet och dess utveckling.

– Vi är säkra på att läsarna vinner på det här. Det är ett stort beslut, och det fattades efter verkligt grundlig strategisk avvägning, betonar Kronman. Vi har vänt på varje sten under processen och är övertygade att detta är den bästa möjliga lösningen för att trygga HBL:s relevans och utveckling i framtiden.

Konstsamfundet har de senaste åren stött KSF Media med mellan 2,5 och 3,5 miljoner euro årligen. Stödet från Konstsamfundet kommer att vara på motsvarande nivå också efter att det här samarbetet har etablerats.
– I och med samarbetet riktar Konstsamfundet stödet vi ger till HBL Media till journalistik och innehållsproduktion, och inte i ökande grad till investeringar i teknologi och digitalisering, säger Konstsamfundets vd, Stefan Björkman.

Vi har vänt på varje sten under processen och är övertygade att detta är den bästa möjliga lösningen för att trygga HBL:s relevans och utveckling i framtiden

KSF Medias vd, Anna Hellerstedt lyfter fram att samarbetet kommer att stärka HBL, VN och ÖN journalistiskt, men inte bara det:
– Det här ger oss en fantastisk möjlighet att positionera oss långsiktigt och hållbart, och att öka antalet prenumerationer. Den journalistiska ledningen finns som tidigare på redaktionerna i Finland. Samarbetet påverkar inte heller arbetsförhållandena och villkoren för personalen inom KSF Media.

Peter Wolodarski är chefredaktör och affärsområdeschef för Dagens Nyheter. Det gemensamma bolagets affärsverksamhet kommer att vara hans ansvar då han blir dess styrelseordförande. Wolodarski konstaterar att Dagens Nyheter kan bidra med resurser och kunnande inom publicistik, teknologi, produkt- och affärsutveckling.
– Hufvudstadsbladet är den viktigaste rösten på svenska i Finland. Vi tror att våra erfarenheter från digitalisering av nyhetsmedier kan bidra med att ge HBL nödvändig kraft framåt. DN:s framgångar på den svenska marknaden har grundat sig i att vi satt journalistiken i centrum. Hufvudstadsbladet är redan inne på en liknande resa, men som ägare kommer vi kunna tillföra resurser och erfarenheter som förhoppningsvis gör tidningen ännu starkare. Det känns särskilt angeläget i en tid då Finland och Sverige närmat sig varandra.

För Bonnier News har samarbetsavtalet en klar kulturell dimension. 
– Bonnier News är en långsiktig ägare med en grundmurad tro på värdet i det fria ordet och den oberoende journalistiken, säger Bonnier News vd, Anders Eriksson.
-Vi vill delta i främjandet av den finlandssvenska kulturen och det svenska språket i Finland. Vi har en stark tro på att vi genom ett samägande med Föreningen Konstsamfundet kan bidra till att trygga Hufvudstadsbladets, Västra Nylands och Östnylands framtid, och skapa värde för båda parter. Detta får en avgörande betydelse för den svenska rösten i Finland.
-Vi ser också att vi genom detta samägande har möjlighet att bekanta oss närmare med den finska tidningsmarknaden.

Bonnier News är en långsiktig ägare med en grundmurad tro på värdet i det fria ordet och den oberoende journalistiken

Konstsamfundets grundare, Amos Anderson, skulle vara nöjd med samarbetsavtalet, säger föreningens styrelseordförande Gunvor Kronman.
– Vi är övertygade om att Amos Anderson skulle ha ingått det här avtalet i motsvarande situation. Amos skriver själv i sitt testamente att HBL ska drivas enligt affärsmässiga principer. Han önskade att tidningsdriften skulle skötas på fördelaktigast möjliga sätt – med tanke på hela landets väl och för att trygga svenskheten i Finland. Det är exakt det vi strävar efter att göra genom den här överenskommelsen.

Avtalet och det tilltänkta samarbetet kräver godkännande av det finska Konkurrens- och konsumentverket för att träda i kraft.

Läs också

04.01.2024

Östnyland blir Borgåbladet

09.05.2023

Kalle Silfverberg tar över på Hufvudstads­bladet