Foto: Klara Paul

Kultur och bildning är en nyckel till välmående för de unga

05.05.2023

Konstsamfundet, Amos Rex

Glädje, inspiration och upplevelser finns bland de ord som unga finländare nämner då de blir ombedda att definiera vad kultur betyder för dem. Eventuella nedskärningar på kultur- och utbildningsområdet skulle fördjupa den polarisering bland de unga som vi redan nu kan se.

Bland annat det kom fram när Konstsamfundet presenterade resultatet av en undersökning som föreningen lät Kantar Public göra i mars. 815 unga finländare besvarade frågor om sitt förhållningssätt till kultur.

Resultatet visar att de unga är mångsidiga kultur- och konstutövare. Konstsamfundets vd, Stefan Björkman är glad över det.

– Men samtidigt visar svaren att det fortfarande finns mycket att göra när det gäller kultur och konst för och med unga, säger han.

Ett konkret problem idag är att konst- och kultur som de unga själva skapar inte betraktas som värdefullt

Bio, och rock- och popkonserter är de kulturevenemang som de unga oftast deltar i, men också bland annat museibesök, teater- och dansföreställningar är populära. Unga kvinnor är mer intresserade av kultur än unga män, och det finns fler aktivt kulturintresserade unga i städerna än på landsbygden.

Utanför städerna inverkar utbudet av kulturevenemang de ungas möjligheter att delta. Kostnaderna, d.v.s. främst de höga biljettpriserna – är helt konkret det främsta hindret fördeltagande för de flesta.

Axel Lyytikkä, en av de 50 unga konstnärer som för tillfället ställer ut sin konst på Amos Rex utställning Generation2023, poängterade att kultur är mer än bara evenemang som kostar.
-De dikter som du skriver för din egen skrivbordslåda, eller de målningar som ingen annan än du själv någonsin ser, kan ge lika mycket välmående som en rockkonsert, sade han. Lyytikkä deltog i den paneldiskussion som arrangerades i samband med lanseringen.
-Ett konkret problem idag är att konst- och kultur som de unga själva skapar inte betraktas som värdefull. Se bara på planerna för Södervik (Suvilahti) i Helsingfors. Där har redan länge funnits ett aktivt kulturliv skapat av unga, för unga. Nu ska det bort, och kommersiellt nöjescenter ska byggas istället. Sådan planering visar att det saknas respekt för de ungas sätt att tänka, säger Lyytikkä.

Det är viktigt att vi absolut inte gör nedskärningar i resurserna för kultur och utbildning – det skulle göra dem som redan nu känner sig avvisade ännu svagare.

Docent Riie Heikkiläs kommentar till diskussionen hade spelats in på förhand. Hon lyfte särskilt fram den klara kopplingen mellan de ungas utbildningsnivå och deras intresse för kultur.
– Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan utbildningsnivå och kulturintresse. De som har en lägre utbildning väljer oftare bort kulturen, säger Heikkilä. Hon kategoriserar polariseringen som ett misslyckande för välfärdssamhället.
-Polariseringen går dessutom ofta i arv från generation till generation, konstaterar hon. Den skapar starka negativa känslor bland dem som känner sig utanför. Det är viktigt att vi absolut inte gör nedskärningar i resurserna för kultur och utbildning – det skulle göra dem som redan nu känner sig avvisade ännu svagare.

Vd Kaisa Rönkkö från Music&Media Finland påminner om att Finland har ett utbildningssystem som har förutsättningar att fungera väldigt demokratiskt vad gäller kulturutbildning.
-Det är möjligt att bryta utanförskapet. T.ex. musikklasserna i grundskolorna och avgiftsfria elevplatser i musikskolor är bra exempel, säger hon. Jag gick själv i musikklass i grundskolan och fick därför en gratis musikinstitutmöjlighet. Men för att systemet ska fungera behövs pengar.


Anders Adlercreutz (SFP) representerade politikerskrået i paneldebatten. Han kom direkt från Ständerhuset där han deltar i förhandlingarna om ett program för den nya regeringen. Adlercreutz vågade inte lova att kultur och utbildning inte berörs av nedskärningar under de kommande åren, men:
-Det känns som att det finns en rätt stor förståelse för att  det här området inte borde drabbas. I ärlighetens namn är det också så att de stora sparmöjligheterna inte finns där, utan på andra områden. I det här fallet är det en god sak, säger Adlercreutz.

Läs också

11.03.2024

Alma Pöysti är stjärnläraren på Söderlångviks master class

03.03.2024

”Det är syftet som gör arbetet meningsfullt, inte pengarna”

07.02.2024

Den finlandssvenska yrkesutbildningen provade på innovativa metoder via HundrED