Kulturfonden och Konstsamfundet satsar 1,5 miljoner på film och media

11.02.2020

Konstsamfundet

Från och med februari koordinerar Kulturfonden och Konstsamfundet både utdelningen och behandlingen av ansökningar.

– Vi stöder också i fortsättningen produktioner som har bra innehåll och är relevanta för det svenska i Finland. Nu förenklar vi processerna särskilt för våra sökande, men också för våra egna beslut, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.

Både Kulturfonden och Konstsamfundet har tidigare beviljat produktionsbidrag till film och media. Under de senaste åren har Kulturfonden satsat cirka en miljon euro per år till finlandssvenska långfilms-, tv- och andra medieproduktioner. Miljonsatsningen fortsätter – nu i samarbete med Konstsamfundet.

Konstsamfundet tar emot ansökningarna

Samarbetet innebär att alla ansökningar om bidrag för manusarbete, projektutveckling och produktionsstöd behandlas gemensamt. De sökande lämnar in sin ansökan via Konstsamfundets ansökningssystem och kan sedan beviljas bidrag från både Konstsamfundet och Kulturfonden. Ansökningstiden är i februari och september.

En extern sakkunniggrupp bedömer varje enskild ansökan tillsammans med tjänstemän från både Kulturfonden och Konstsamfundet. Konstsamfundets styrelse beslutar sedan om utdelningen två gånger per år.

– Genom att samla krafterna får vi både en proffsigare beredning och en plattform för att utveckla film på svenska i Finland, säger Konstsamfundets vd Stefan Björkman.


Noggrannare information:

Anna Wilhelmson
ombudsman, kultur
Svenska kulturfonden
anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi

Ulrica Stråhlmann
koordinator
Föreningen Konstsamfundet
ulrica.strahlmann(at)konstsamfundet.fi

Läs också

18.06.2024

”Vi vill ha unga med i alla delar av vår verksamhet”

17.06.2024

En Konstsamfundetprofil är borta

25.04.2024

En kompakt tillbakablick