Målning ur Amos Andersons samling doneras till staden Neubrandenburg i Tyskland

22.11.2021 Klara Paul

Amos Anderson, Amos Rex, Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundet r.f. donerar en tysk målning från 1600-talet till staden Neubrandenburg som ligger norr om Berlin. Philipp Peter Roos oljemålning Herde med oxe, får och getter, som Amos Anderson eventuellt köpte på 1920-talet i samband med en Tysklandsresa, är viktig för Neubrandenburgborna eftersom deras konstsamling förstördes 1945.

Oljemålningen Herde med oxe, får och getter har kommit i Amos Andersons ägo före 1926. Anderson reste flitigt till badorter i Tyskland på 1920-talet, och verket har möjligen kommit till Finland i samband med en av dessa resor.

Museet i Neubrandenburg berövades på ett antal verk 1919. Tack vare utfört lokaliseringsarbete har det framkommit att det handskrivna numret på baksidan av en målning i Andersons samling är detsamma som inventarienumret på en av de målningar som försvann ur museet i Neubrandenburg 1919. Förutom inventarienumret känner man bara till namnet på målningen, Landskap med herde och boskap (Landschaft mit Hird und Herde), målningens mått saknas och det finns heller inget fotografi av den eftersom uppgifterna om verken i Neubrandenburgs museum förstördes i bombningarna 1945.

Det är möjligt att Amos Anderson har köpt målningen i god tro i en tysk antikaffär. Full säkerhet i saken kan inte fås.

”Verket är värdefullt i Amos Andersons samling, men i sin historiska kontext är det värdefullare för staden Neubrandenburg och det var därför som vi beslöt att donera det till Neubrandenburg”, säger Konstsamfundets verkställande direktör Stefan Björkman.

Konstsamfundets konstsamling administreras av Amos Rex. Inalles ingår ca 7 000 verk i samlingen. Av dessa härstammar 400 ur Amos Andersons samling, som finns utställd i hans sommarhem på Söderlångvik gård på Kimitoön, och i framtiden även i hans bostad på Georgsgatan i Helsingfors.

Målningen Herde med oxe, får och getter överräcks till staden Neubrandenburg lördagen 20.11. i samband med en tillställning som hålls i Neubrandenburg.


Pressfoton:
media.amosrex.fi

Kontaktperson: 

Hanni Vakkilainen, kommunikationsplanerare
+358 (0)40 557 5344, hanni.vakkilainen@amosrex.fi

Amos Rex

Amos Rex är ett konstmuseum där det förflutna, nuet och framtiden möts. De nybyggda, välvda utställningsutrymmena är belägna i anslutning till funkislandmärket Glaspalatset och under dess böljande torg. Amos Rex visar platsspecifika, upplevelsebaserade och ofta tekniskt experimentella utställningar av samtida konstnärer och deras modernistiska föregångare.

Amos Rex
Mannerheimvägen 22–24
00100 HELSINKI

www.amosrex.fi
@amoskonst
#amosrex

Läs också

30.12.2021

2021 blev ett bra år trots allt

24.08.2020

Dags att ansöka om höstens bidrag

20.08.2020

Den ensamme mecenaten lyfter fram Amos Andersons drivkrafter