Mer pengar till Kultur under tiden

23.04.2020

Konstsamfundet

Kulturfonden och Konstsamfundet satsade i mars 200 000 euro vardera i den tillfälliga bidragsformen ”Kultur under tiden”. Hittills har nästan hela beloppet på 400 000 euro delats ut bland dem som lämnade in sin ansökan under de första tre veckorna. Nu riktar fonderna mera pengar till bidragen. Svenska kulturfonden satsar ytterligare 180 000 euro och Konstsamfundet 120 000 euro.

Under ansökningstiden i mars-april lämnades över 480 ansökningar in. Den totala ansökta summan är över 3,2 miljoner euro.

– Vi fick hundratals ansökningar om bidrag för bra projekt. Många kulturproffs är i en otroligt knepig situation, men har samtidigt visat prov på kreativitet och driftighet. Den extra finansieringen kommer väl till pass, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.

Redan i början av april kunde man konstatera att behovet av Kultur under tiden-bidragen är stort. Därför skjuter nu båda fonderna till mera pengar.

– Då vi i mars tog det första beslutet om finansieringen av Kultur under tiden var vi medvetna om att det sannolikt handlade om en första rat. Nu när vi sett nivån på alla projektplaner är vi redo att satsa mer, säger Konstsamfundets vd Stefan Björkman.

Ansökningarna har behandlats efterhand som de lämnats in och många sökande har redan fått besked. Inom den närmaste veckan tar fonderna beslut om de ansökningar som lämnades in i slutet av perioden.

På grund av coronaepidemin kan många projekt, som tidigare beviljats bidrag, inte förverkligas. Kulturfondens tilläggsfinansiering på 180 000 euro är främst pengar som blev över då Kulturfonden tog beslut om ansökningarna som lämnades in i november 2019.

Alla beviljade Kultur under tiden-bidrag publiceras vecka 18 på webbadressen https://beviljade.kulturfonden.fi.


Om Kultur under tiden

  • Kulturfondens och Konstsamfundets tillfälliga krispaket för kulturfältet som drabbas hårt ekonomiskt av coronakrisen.
  • Kan beviljas åt frilansande professionella konstutövare och kulturarbetare, antingen individuellt eller som arbetsgrupp.
  • Ett personligt bidrag kan vara högst 8 000 euro, arbetsgrupper kan få högst 15 000 euro.
  • Under ansökningstiden 24.3-15.4.2020 lämnades över 480 ansökningar in.
  • Kulturfonden har satsat totalt 380 000 euro, Konstsamfundet 320 000 euro.

Mera information:Stipendiekoordinator Ulrica Stråhlmann, tfn 044 7030540, ulrica.strahlmann@konstsamfundet.fi

Läs också

11.03.2024

Alma Pöysti är stjärnläraren på Söderlångviks master class

03.03.2024

”Det är syftet som gör arbetet meningsfullt, inte pengarna”

07.02.2024

Den finlandssvenska yrkesutbildningen provade på innovativa metoder via HundrED