Nästan 70 stipendier beviljas för svenskspråkig läromedelsproduktion – allt mer blir digitalt

28.10.2020

Konstsamfundet, Stipendier

Samarbetsgruppen för Läromedelsunderstöd (Läromedelsgruppen) delar i år ut 66 stipendier till författare, översättare och sakgranskare av läromedel. – De digitala läromedlen ökar märkbart, säger Niklas Wahlström, sekreterare i Läromedelsgruppen som i år beviljat nästan 200 000 euro i läromedelsstipendier.

Läromedelsgruppen består sedan tio år av Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden.

Fonderna öronmärker sammanlagt närmare 200 000 euro årligen för produktionen av svenskspråkiga läromedel för grundläggande utbildningen och andra stadiet i Finland.

– Gymnasiets läroplan förnyas 2021 och till årets sista omgång i oktober tog vi ställning till något fler ansökningar för gymnasieläromedel än tidigare. Många ansökningar handlar om översättningar från finska läromedel till svenska, men även nyproduktioner förekommer. Vi utgår från att vi nästa år får betydligt fler ansökningar för gymnasieläromedel – många av dem digitala, säger Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV.

– Förutom traditionella läromedel handlar en del av ansökningarna om olika tilläggsmaterial och digitala hjälpmedel, till exempel länksamlingar eller undervisningsfilmer, som kan användas av både lärare och elever, säger Åsa Rosenberg, ordförande för Läromedelsgruppen och ombudsman på Svenska kulturfonden.

Ansökan året om

Ansökningstiden pågår hela året och gruppen beviljar stipendier i tre omgångar. För att ett stipendium ska kunna beviljas måste författaren, översättaren eller sakgranskaren först ingå ett avtal med ett förlag. Om författaren ger ut läromedlet på eget förlag krävs en rekommendation av en person eller organisation som är väl insatt i ämnet.

Läromedelsgruppens syfte är att stödja produktionen av finlandssvenska läromedel och att arbeta för att eleverna i de svenskspråkiga skolorna i Finland ska kunna använda sig av högklassiga läromedel.

År 2020 delades sammanlagt 193 141 euro ut som stipendier.

Hela listan på beviljade läromedelsstipendier 2020 finns här: https://beviljade.kulturfonden.fi

Läs också

11.03.2024

Alma Pöysti är stjärnläraren på Söderlångviks master class

03.03.2024

”Det är syftet som gör arbetet meningsfullt, inte pengarna”

07.02.2024

Den finlandssvenska yrkesutbildningen provade på innovativa metoder via HundrED