På Glaspalatstorget i Helsingfors öppnar ett unikt nöjescenter – Byggandet av Kulturkasernen börjar

19.08.2021 Sofia Aittomaa

Konstsamfundet

År 2023 får Helsingforsborna ett nytt nöjescenter när Kulturkasernen öppnar i den gamla busstationens lokaler i stadskärnan.

I den arkitektoniskt unika miljön livar Kulturkasernen upp Glaspalatstorget och hela kvarteret med biografer, restauranger, en paviljong, evenemangslokaler och en scen. Byggarbetena börjar i september.

Kulturkasernen kombinerar kultur, konst, musik, evenemang och gastronomi. Byggnaden kommer bland annat att inhysa BioRex Cinemas tre nya biografsalar och NoHo Partners olika slags restauranger, barer och en glaspaviljong samt stora evenemangslokaler med uteserveringar. På Glaspalatstorget byggs också en scen för olika slags performanser och utomhuskonserter.

Kulturkasernen är belägen i Amos Rex omedelbara närhet och kompletterar kulturutbudet i kvarteret Glaspalatset.

”Kulturkasernen blir en bra granne till Amos Rex. Konstsamfundet har åtagit sig att på lång sikt utveckla kvarteret Glaspalatset till en mångsidig urban kulturoas mitt i Helsingfors”, konstaterar Föreningen Konstsamfundet r.f:s vd Stefan Björkman.

”Arbetet för att skapa Kulturkasernen började för över fem år sedan, eftersom man ville få liv i den historiska byggnaden till nytta och glädje för stadsborna. Vi har utvecklat Kulturkasernen uppmuntrade och uppbackade av Helsingfors stad från första början, och alla parter i projektet är nu tillsammans färdiga att kavla upp ärmarna då byggandet börjar så att vi om några år kan öppna dörrarna för både helsingforsarna och andra som besöker staden”, berättar Kulturkasern-projektets initiativtagare och styrelseordförande Ari Tolppanen.

Helsingfors biträdande borgmästare Anni Sinnemäki säger: ”Stadens centrum bör locka människor med möjligheter till rekreation, nya upplevelser,

avkoppling och överraskningar. Amos Rex och nya Glaspalatsstorget blev överraskande snabbt mycket populära ställen för stadsborna. Helsingfors stad är nöjd över att Kulturkasernen snart kommer att komplettera helheten med sitt mångfaldiga utbud. Projektet tillför både Narinken och Glaspalatstorget något nytt. Kulturkasernen ökar Helsingfors centrum attraktionskraft på ett inspirerande sätt. Konstsamfundet, som förvaltar konstmuseet Amos Rex i Glaspalatset, hör till de centrala bakomliggande aktörerna i Kulturkasern-projektet och kommer att äga själva byggnaden.”

Kulturkasernens byggnad har en lång historia. Ursprungligen kallades kasernen, som planerats för ryska truppförband, för Åbo kasern. Åbo kaserns ekonomibyggnad – blivande Kulturkasernen – är den enda återstående byggnaden på kasernområdet som brann ner under inbördeskriget 1918. Byggnaden användes länge som busstation. Sedermera har bland annat staden haft utställningslokaler där.

Men nu har det äntligen blivit dags att använda byggnaden för mångsidig kulturverksamhet som intresserade stadsbor kan uppleva tillsammans.

Huvudplanerare Sarlotta Narjus från arkitektbyrån Sarc Oy berättar: ”Ändringsarbetena i kasernens gamla ekonomibyggnad har planerats så att den skyddade empirbyggnadens stadsstrukturella betydelse, fasader och proportioner bevaras, men i och med ändringarna blir byggnaden en värdebyggnad som aktiverar stadsrummet. Byggnaden byggs ut mot Narinken i form av en glaspaviljong, vars arkitektur förbinder projektet även till den kvartershelhet som bildas av Amos Rex och Glaspalatset. Evenemangslokalerna på andra våningen och dess takterrass bildar ett nytt slags koncept med ny utsikt i stadskärnan. Biografsalarna byggs under marknivå helt och hållet utanför byggnadsstommen.”

Bakom projektet finns betydande inhemska aktörer: Föreningen Konstsamfundet r.f, som äger Glaspalatsets fastigheter, NoHo Partners Oyj, Bio Rex Cinemas Oy och Ilona Studios Oy, där förutom Ari Tolppanen långvariga aktörer inom filmbranschen såsom Mark Lwoff, Misha Jaari, Aku Jaakkola, Mikko Leino, Jukka Vilhunen och Pentti Molander medverkar. Parterna investerar sammanlagt ca 30 miljoner euro i projektet. SRV Yhtiöt Oyj ansvarar för Kulturkasernens byggarbeten och arkitektbyrån Sarc Oy för planeringen.

Byggarbetena börjar i september 2021, och Kulturkasernen öppnar 2023.

Läs pressmeddelandet från 19.8.2021 här.

Läs också

11.03.2024

Alma Pöysti är stjärnläraren på Söderlångviks master class

03.03.2024

”Det är syftet som gör arbetet meningsfullt, inte pengarna”

07.02.2024

Den finlandssvenska yrkesutbildningen provade på innovativa metoder via HundrED