Pilotprojekt får fortsättning: korta arbetsstipendier igen i september 2021

DSC_2607

Pilotprojektet från årets februariomgång får fortsättning och korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt kan sökas även i septemberomgången.

Konstsamfundet lyssnade in konst och kulturfältets åsikter hösten 2020 i ett antal workshoppar. Avsikten var att utvärdera och få feedback på vår verksamhet. Från fältet kom det starka signaler att det fanns behov av arbetsstipendier, särskilt gällande projekt i uppstartfasen. Konstsamfundet reagerade på responsen genom att skapa korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt. Arbetsstipendierna utlystes som ett pilotprojekt i februari 2021 och responsen från sökanden var överväldigande positiv.

Pilotprojektet får nu fortsättning och korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt kan sökas även i septemberomgången. Ansökningstiden är i likhet med Konstsamfundets övriga stipendier 1-30.9.2021. Arbetsstipendierna kan sökas av enskilda personer och arbetsgrupper och det går att ansöka om 1-3 månaders arbetsstipendier för projekt som överspänner två eller flera genrer.

Ansök och läs mer här.

meny