Pilotprojekt får fortsättning: korta arbetsstipendier igen i september 2021

24.06.2021 Sofia Aittomaa

Konstsamfundet

Pilotprojektet från årets februariomgång får fortsättning och korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt kan sökas även i septemberomgången.

Konstsamfundet lyssnade in konst och kulturfältets åsikter hösten 2020 i ett antal workshoppar. Avsikten var att utvärdera och få feedback på vår verksamhet. Från fältet kom det starka signaler att det fanns behov av arbetsstipendier, särskilt gällande projekt i uppstartfasen. Konstsamfundet reagerade på responsen genom att skapa korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt. Arbetsstipendierna utlystes som ett pilotprojekt i februari 2021 och responsen från sökanden var överväldigande positiv.

Pilotprojektet får nu fortsättning och korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt kan sökas även i septemberomgången. Ansökningstiden är i likhet med Konstsamfundets övriga stipendier 1-30.9.2021. Arbetsstipendierna kan sökas av enskilda personer och arbetsgrupper och det går att ansöka om 1-3 månaders arbetsstipendier för projekt som överspänner två eller flera genrer.

Ansök och läs mer här.

Läs också

26.10.2022

Hållbarhet är mer än ekologi för Konstsamfundet

30.08.2022

Septemberomgången pågår!

10.06.2022

Utbetalning av stipendier och understöd under sommaren 2022