Planeringen av Helsingfors gamla busstation till ett biograf- och restaurangkomplex framskrider

04.11.2019

Konstsamfundet

Planerna på ett kulturcentrum i den gamla busstationsbyggnaden, som skulle inrymma biografsalar och restauranger samt ett utrymme för olika evenemang, går vidare till fortsatt behandling inom Helsingfors stad. Centrets målsättning är att erbjuda mångsidiga och högklassiga biograf- och restaurangupplevelser i en trivsam miljö, som är lättillgänglig för helsingforsarna och för dem som besöker staden. Helsingfors stad beviljade projektet en planeringsreservering i början av år 2018 och nu behandlar Helsingfors stads miljönämnd på sitt möte 5.11.2019 de senaste projektplanerna.

Källa: Sakari Kiuru HKM 24.9.2013

Ilona Studios, som är grundat 2018 och ansvarar för projektet, skall även fungera som biografcentrets aktör. Ilona Studios ägs av Capmans grundare Ari Tolppanen och Mikko Leino som har profilerat sig som finansiär till start-up företag, filmproduktionsbolaget Bufo samt nu även biografkedjan Bio Rex Cinemas, som sedan tidigare har biografer på 10 orter runtom i Finland. NoHo Partners, som är känd för sina mångsidiga restaurangkoncept, kommer att ansvara för centrets restaurangverksamhet samt verksamhet i glaspaviljongen som byggs på Glaspalatstorgets sida. Föreningen Konstsamfundet som äger Amos Rex-museet på Glaspalatstorgets motsatta sida kommer enligt plan att fungera som fastighetsägare.

Ilona Studios styrelseordförande Ari Tolppanen tror att man har lyckats finna de bästa aktörerna för projektet: ”Jag är säker på att centret med de valda aktörerna kommer att bjuda på något unikt till kulturlivet i Helsingfors. Med NoHo Partners breda kunnande kan vi förverkliga restaurang- och caféupplevelser samt minnesvärda evenemang i centret som fördjupar biografupplevelsen och erbjuder något nytt till hela stadens restaurangkultur. Med Bio Rex Cinemas medverkan tillkommer ett betydande biografkunnande. Bio Rex-kedjan har specialiserat sig på att driva biografer i motsvarande storlek och är också kvalitativt på en hög nivå.”

Konstsamfundets verkställande direktör Stefan Björkman ser i detta samarbete en utmärkt möjlighet att utveckla hela området. ”Jag tror att vi tillsammans kan fördjupa helhetsutvecklingen så att Glaspalatstorget och dess service för stadsborna ter sig som en ännu intressantare mötesplats för kultur. Fastän torget är en del av det offentliga utrymmet och stadsborna redan gjort det till sitt så är vår målsättning att göra det ännu mera mångsidigt och fullt av liv med ett bredare utbud av kultur och olika evenemang.”

Ilona Studios och Konstsamfundet undersöker också möjligheten att inkludera Bio Rex-salen, som finns i anslutning till Amos Rex i det planerade centret. I den gamla busstationsbyggnaden planeras tre nya biografsalar.

Parterna i projektet önskar att stadsborna och aktörerna i området aktivt skulle delta i projektet med idéer och förslag till biografhelheten. Målet är att byggnadsarbetena kunde påbörjas under sommaren 2020 och slutföras hösten 2021. Som en del av projektutvecklingen söker Ilona Studios i samarbete med Helsingfors stad som bäst ersättande utrymmen för Walkers-huset, då det flyttas från busstationsbyggnaden.

Läs också

11.03.2024

Alma Pöysti är stjärnläraren på Söderlångviks master class

03.03.2024

”Det är syftet som gör arbetet meningsfullt, inte pengarna”

07.02.2024

Den finlandssvenska yrkesutbildningen provade på innovativa metoder via HundrED