Professionalitet och långsiktighet tryggar förmögenheten och säkrar utdelning i Amos Andersons anda

18.05.2022 Mary Gestrin

Konstsamfundet, Amos Anderson, Stipendier

Marknadsvärdet på Föreningen Konstsamfundets förmögenhet i slutet av år 2021 uppgick till 750 miljoner euro, och avkastningen under 2021 var 20,8%. Under början av 2022 har kriget i Ukraina och förväntningar om högre räntor haft negativa konsekvenser för finansmarknaderna globalt, också i Finland. Föreningens förmögenhet har dock hittills påverkats i begränsad utsträckning av dessa. Konstsamfundets bokslut för 2021 slogs fast på föreningens årsmöte den 17. maj.

-Placeringsverksamheten utgör grunden för vår verksamhet, konstaterar Konstsamfundets vd, Stefan Björkman. Vi har målmedvetet minskat riskerna genom att diversifiera vår förmögenhet, vilket innebär en förändring jämfört med tidigare. Konstsamfundets placeringsportfölj utgörs främst av finländska och svenska noterade aktier, och vi har också investerat i globala bolag med ledande ställning inom förnybar energi, medicin, teknologi och livsmedel, säger Björkman.

Konstsamfundet har också placeringar i ett antal mindre riskkapital- eller s.k. venture capitalbolag.
-Vi har slagit fast att vi vill vara relevanta också för kommande generationer. Den här målsättningen påverkar de beslut vi fattar gällande utdelningen, och våra VC-investeringar är ett annat sätt att förverkliga ambitionen, säger Stefan Björkman.

Föreningen Konstsamfundets verksamhet och utdelning skall spegla de riktlinjer som Amos Anderson drog upp för föreningen. Stipendier och stöd kan ansökas i en omgång i februari, och en i september. Information och detaljer om alla Konstsamfundets beviljade stipendier och bidrag finns på föreningens webbsajt: https://konstsamfundet.fi/beviljade-stipendier-bidrag/

Läs också

25.04.2024

En kompakt tillbakablick

23.04.2024

Mossjättarna kom till ett vintrigt Finland

11.03.2024

Alma Pöysti är stjärnläraren på Söderlångviks master class