Projekt kring klimatförändringen och hållbarhet får bidrag av Konstsamfundet

07.12.2020 Klara Paul

Konstsamfundet

Föreningen Konstsamfundets styrelse har gjort beslut om höstens ansökningar och beviljar sammanlagt 2 163 057 € till 272 ansökningar.

Ett genomgående tema i höstens omgångar är miljö och hållbarhetstänk. Inom film syns detta bl.a. i dokumentärprojektet ”Av jord är vi komna” av Re Think Media Solutions som beviljats manus- och utvecklingsbidrag inom filmsamarbetet tillsammans med Svenska kulturfonden. Dokumentären behandlar jordbruket som nyckel till att motverka klimatförändringen.


Dokumentären ”Av jord är vi komna” behandlar hur jordbruk kan bidra till att lösa problem med klimatförändringen. De törstiga kalvarna är från Qvidja gård. Bild: Re Think Media Solutions.

— Vi har länge jobbat med projekt som på ett eller annat sätt har att göra med klimatförändringar och de utmaningar vi står inför gällande framtiden. I vårt senaste projekt “Av jord är vi komna” vill vi ta upp en aspekt som kommer att vara oerhört viktig – hur vi ska kunna odla våra grödor i framtiden utan att utarma jordmånen ännu mera. Det finns forskning och metoder, försöksgårdar och resultat, och vi vill berätta historien om dessa ur jordbrukarnas synvinkel. Metoderna kan också hjälpa jordbruken att bli en del av lösningen på klimatproblematiken, säger Simon Staffans på Re Think Media Solutions.

Till Åboland – Konstsamfundets fokusområde – beviljades ett flertal bidrag

Åbolands Skärgårdsstiftelse som verkar utgående från Skärgårdscentrum Korpoström erhåller ett två-årigt verksamhetsbidrag, sammanlagt 12 000 €. Åbolands Ungdomsförbund får förutom ett verksamhetsbidrag på 10 000 € också 4 000 € för Åbolands Teaterskolas verksamhet 2021 samt 4 000 € för den grundläggande bildkonstundervisningen i Pargas som förbundet tar över från årsskiftet 2021.

Skärgårdshavets biosfärområde erhåller 30 000 € som ett två-årigt bidrag för biosfärakademin – en undervisningshelhet kring miljöfrågor, hållbarhet och skärgårdskultur. Biosfärakademin upprätthåller bl.a. Knattelabbet i Skärgårdscentrum Korpoström. I Knattelabbet får barn, ungdomar och nyfikna vuxna vara skärgårdsforskare för några timmar och lära sig om olika djur- och växtarter i Östersjön.

I Knattelabbet får var och en pröva på att forska i skärgården.

Inom scenkonst synliggör WAUHAUS-konstkollektivets verk A Great Mess vår förhållning till omgivningen, jorden, bakterier och varandra, vårt samhälle och den globala världen. Föreställningen visas på Nordsjötoppen, ett ”konstgjort” friluftsområde som byggts på en soptipp. Under årtionden har ett unikt ekosystem formats på Nordsjötoppen. Från högsta punkten kan man se vattentorn, skog, förorter samt lyftkranar och containrar i Nordsjö hamn. Den internationella och tvärkonstnärliga produktionen förverkligas i samarbete med Helsingfors stads konstmuseum HAM.

Omfattande och välskrivna ansökningar

Höstens ansökningsomgång ledde till flera omfattande och välskrivna ansökningar. Flera sökande har planerat långsiktigt och anhållit om fleråriga bidrag. Nya samarbeten och gränsöverskridande verksamheter syntes i många ansökningar.

Totalt inkom 467 st ansökningar med en ansökt summa om 8 364 819 euro. Av dessa beviljades sammanlagt 2 163 057 € till 272 st mottagare. Filmbidragen beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden.

Se alla beviljade bidrag här: https://konstsamfundet.fi/beviljningar

Mera information:

Stipendiesakkunnig Klara Paul; tfn. 040 71 97 898

Stipendiesakkunnig Ulrica Stråhlmann; tfn 044 703 0540

Läs också

18.06.2024

”Vi vill ha unga med i alla delar av vår verksamhet”

17.06.2024

En Konstsamfundetprofil är borta

25.04.2024

En kompakt tillbakablick