Septemberomgången pågår!

30.08.2022 Mary Gestrin

Konstsamfundet, Stipendier

Ansökningsperioden för Konstsamfundets bidrag och stöd startar den 1. september och pågår fram till månadens slut.

Liksom tidigare kan stöd ansökas i flera kategorier: musik, scenkonst, film och media, litteratur och publikationer, yrkesutbildning och medborgaraktivitet. Den här hösten kan enskilda sökande också söka bidrag för projekt i kategorin visuell konst. Vill du veta mer om kriterierna för de olika kategorierna hittar du dem här: Stipendier & bidrag – Konstsamfundet.

I september har du också möjlighet att ansöka om plats för vårterminen i det s.k. Donnerska residenset. Residensplatserna kan ansökas av arbetsgrupper och enskilda, med fokus på ordbrukare; författare, manusskribenter och översättare, men utrymmena är lämpliga också för t.ex. teater- och forskargrupper.

Som inspiration inför din stödansökan kan du bekanta dig med alla projekt som tidigare har fått stöd: Konstsamfundets bidrag.

Läs också

26.10.2022

Hållbarhet är mer än ekologi för Konstsamfundet

10.06.2022

Utbetalning av stipendier och understöd under sommaren 2022

18.05.2022

Professionalitet och långsiktighet tryggar förmögenheten och säkrar utdelning i Amos Andersons anda