Stöd till flyktingarna från Ukraina

Ukraina fotograf Mary Gestrin

Mer än en miljon ukrainare har redan nu tvingats lämna sitt hemland som en följd av de ryska krigshandlingarna. De flesta är kvinnor och barn.
Konstsamfundet stöder de ukrainska flyktingarna genom att skänka 100 000 euro till FN:s flyktingorganisation UNHCR.

meny