Tvärkonstnärligt i vårens utdelning

 

Nya kriterier ledde till nya bidragsformer

Kriterierna och kategorierna för ansökningarna uppdaterades i och med denna ansökningsomgång. Det blev bl.a. nu möjligt även för arbetsgrupper att anhålla om bidrag i kategorin Medborgaraktivitet (tidigare Allmänna kulturella ändamål) och för musiker att anhålla om understöd för inspelningar i kategorin Musik.

Nina Lassander hör till de artister som ansökt om och beviljats ett bidrag på 1000 e för inspelning av musik.

– I den här nya produktionen under artistnamnet ANVA använder jag enbart finlandssvenska musiker och formgivare, även om musiken skrivs på engelska, säger Nina Lassander. – Under alla åren i Stockholm har jag nämligen kommit fram till att jag varken är svensk eller finsk, utan uttryckligen finlandssvensk. Nu får det synas i musiken, säger Lassander.

Den röda tråden i ANVAS kommande album är, förutom det finlandssvenska teamet bakom, en drömlik atmosfär där varje låt får leva sitt eget liv. – Så blir varje låt en överraskning som står på egna ben.

Den tvärkonstnärliga Väyläfestivalen erhåller ett bidrag på 3 000 e. Evenemanget ordnas i Tornedalen 25.6–15.7.2020 och fokuserar i år på musik och poesi. Konstsamfundets understöd riktas till musikernas arvoden. Festivalen ordnas både i Finland, Sverige och Norge; på svenska, finska, samiska, meänkieli och norska. Just nu funderar man inom festivalledningen på hur festivalen skall kunna genomföras trots alla restriktioner.

Föremål inventeras i Dragsfjärd

Dragsfjärds hembygdsförening rf beviljas 2000 e för att låta utföra en utredning av föreningshusets användning.

– Meningen var att föreningshuset Dragegården skulle illustrera hur man levde och bodde på 1800-talet, men folk har trott att det är ett museum och fler och fler föremål har samlats i huset under åren – inte bara tidsenliga föremål, säger Mona Fernelius, föreningens ordförande. För bidraget kommer vi att låta utföra en professionell inventering av föremålen i samarbete med Sagalunds museum. Utredningen får visa hur vi ska gå vidare med bevarandet av vårt föreningshus, som skall kunna användas för möten och tillställningar.

Dragegården i Dragsfjärd. Foto Dragsfjärds hembygdsförening.

Finlandssvenska författare och dans lyfts fram i Sverige

De finlandssvenska förlagen Schildts & Söderströms, Förlaget M och Svenska litteratursällskapet i Finland arrangerar tillsammans den litterära turnén ”Nu Imorron – scen för litteratur”hösten 2020 och våren 2021. Syftet med projektet är att öka synligheten för den finlandssvenska litteraturen i Sverige. På olika orter i landet möts och samtalar rikssvenska och finlandssvenska författare. Som projektledare i Sverige fungerar den ansedda kritikern och litteraturkännaren Yukiko Duke, bekant från bland annat Vi Läser och Svenska Dagbladet. Nu Imorron – scen för litteratur beviljas 3 000 e av Konstsamfundet.

Carl Knif Company (Taiteellisen tanssin yhdistys ry) beviljas ett tvåårigt bidrag på sammanlagt 30 000 e för Ett Drömspel, som är en samproduktion mellan Carl Knif Company, Svenska Teatern och Riksteatern. Efter premiären på hösten 2021 i Helsingfors kommer verket att turnera bl. a. i Åbo, Vasa och Sverige.

En lista på alla beviljade bidrag finns här

meny