Tvärkonstnärligt i vårens utdelning

14.05.2020

Konstsamfundet

I vårens ansökningsomgång 2020 beviljades bidrag för sammanlagt 1 753 100 e till 322 mottagare. Nytt för den här omgången var att det med en och samma ansökan var möjligt att anhålla om ett flerårigt bidrag, något som flera sökande hade uppmärksammat. Fleråriga verksamhetsbidrag beviljades bl.a. till Klockriketeatern och Ekenäs Filmfest. Den aktuella coronakrisen syntes inte ännu i ansökningarna som inkommit i februari, men under behandlingen har krisens inverkan varit påtaglig. En skild ansökningsomgång, Kultur under tiden, öppnades tillsammans med Svenska kulturfonden medan beredningen av de ordinarie ansökningarna ännu pågick.

Nya kriterier ledde till nya bidragsformer

Kriterierna och kategorierna för ansökningarna uppdaterades i och med denna ansökningsomgång. Det blev bl.a. nu möjligt även för arbetsgrupper att anhålla om bidrag i kategorin Medborgaraktivitet (tidigare Allmänna kulturella ändamål) och för musiker att anhålla om understöd för inspelningar i kategorin Musik.

Nina Lassander hör till de artister som ansökt om och beviljats ett bidrag på 1000 e för inspelning av musik.

– I den här nya produktionen under artistnamnet ANVA använder jag enbart finlandssvenska musiker och formgivare, även om musiken skrivs på engelska, säger Nina Lassander. – Under alla åren i Stockholm har jag nämligen kommit fram till att jag varken är svensk eller finsk, utan uttryckligen finlandssvensk. Nu får det synas i musiken, säger Lassander.

Den röda tråden i ANVAS kommande album är, förutom det finlandssvenska teamet bakom, en drömlik atmosfär där varje låt får leva sitt eget liv. – Så blir varje låt en överraskning som står på egna ben.

Den tvärkonstnärliga Väyläfestivalen erhåller ett bidrag på 3 000 e. Evenemanget ordnas i Tornedalen 25.6–15.7.2020 och fokuserar i år på musik och poesi. Konstsamfundets understöd riktas till musikernas arvoden. Festivalen ordnas både i Finland, Sverige och Norge; på svenska, finska, samiska, meänkieli och norska. Just nu funderar man inom festivalledningen på hur festivalen skall kunna genomföras trots alla restriktioner.

Föremål inventeras i Dragsfjärd

Dragsfjärds hembygdsförening rf beviljas 2000 e för att låta utföra en utredning av föreningshusets användning.

– Meningen var att föreningshuset Dragegården skulle illustrera hur man levde och bodde på 1800-talet, men folk har trott att det är ett museum och fler och fler föremål har samlats i huset under åren – inte bara tidsenliga föremål, säger Mona Fernelius, föreningens ordförande. För bidraget kommer vi att låta utföra en professionell inventering av föremålen i samarbete med Sagalunds museum. Utredningen får visa hur vi ska gå vidare med bevarandet av vårt föreningshus, som skall kunna användas för möten och tillställningar.

Dragegården i Dragsfjärd. Foto Dragsfjärds hembygdsförening.

Finlandssvenska författare och dans lyfts fram i Sverige

De finlandssvenska förlagen Schildts & Söderströms, Förlaget M och Svenska litteratursällskapet i Finland arrangerar tillsammans den litterära turnén ”Nu Imorron – scen för litteratur”hösten 2020 och våren 2021. Syftet med projektet är att öka synligheten för den finlandssvenska litteraturen i Sverige. På olika orter i landet möts och samtalar rikssvenska och finlandssvenska författare. Som projektledare i Sverige fungerar den ansedda kritikern och litteraturkännaren Yukiko Duke, bekant från bland annat Vi Läser och Svenska Dagbladet. Nu Imorron – scen för litteratur beviljas 3 000 e av Konstsamfundet.

Carl Knif Company (Taiteellisen tanssin yhdistys ry) beviljas ett tvåårigt bidrag på sammanlagt 30 000 e för Ett Drömspel, som är en samproduktion mellan Carl Knif Company, Svenska Teatern och Riksteatern. Efter premiären på hösten 2021 i Helsingfors kommer verket att turnera bl. a. i Åbo, Vasa och Sverige.

 
 

 

 

Läs också

11.03.2024

Alma Pöysti är stjärnläraren på Söderlångviks master class

03.03.2024

”Det är syftet som gör arbetet meningsfullt, inte pengarna”

07.02.2024

Den finlandssvenska yrkesutbildningen provade på innovativa metoder via HundrED