Utbetalning av stipendier och understöd under sommaren 2022

10.06.2022 Mary Gestrin

Konstsamfundet, Stipendier

Om du önskar få ditt beviljade stipendium eller understöd utbetalt under sommaren lönar det sig agera nu. Mellan den 24 juni och den 1 augusti går det inte att rekvirera understöd. Anhållan bör ske senast den 23 juni 2022 för att understödet skall betalas ut under sommarperioden, annars sker det först från och med den andra veckan i augusti.

Läs också

26.10.2022

Hållbarhet är mer än ekologi för Konstsamfundet

30.08.2022

Septemberomgången pågår!

18.05.2022

Professionalitet och långsiktighet tryggar förmögenheten och säkrar utdelning i Amos Andersons anda