Utredning om stiftelsernas finansiering för kultur- och bildningsorganisationers verksamhet

13.04.2021 Sofia Aittomaa

Konstsamfundet

Vilken roll spelar stiftelsernas finansiering för kultur- och bildningsorganisationers verksamhet? Bland annat det här reder Kulturpolitiska forskningscentret Cupore ut i sin färska granskning. Granskningen har gjorts på uppdrag av fem finlandssvenska fonder – Föreningen Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Tre Smeder.

Flera finlandssvenska stiftelser har som uppdrag att stödja det svenska i Finland genom utbildning och kultur. Stiftelsernas uppdrag påverkar hur man finansierar projekt och aktörer, men också vilken relation man skapar till aktörerna.

Cupores granskning ”Samspelets regler – stiftelsefinansieringens betydelse för finländska kultur- och bildningsorganisationers verksamhet” ger stiftelserna nyttig vägkost för deras utdelning.

– Rapporten är både en utvärdering av ett antal gemensamma projekt och en bredare analys. Det här är en bra faktabas att utveckla våra bidrag, säger Stefan Björkman, vd för Föreningen Konstsamfundet.

– Stiftelsernas betydelse som finansiärer och deras roll som kulturpolitiska aktörer inom civilsamhället är ett relativt outforskat område. Genomslaget av stiftelsernas verksamhet bygger på nära dialog med andra aktörer inom alla samhällssektorer. I granskningen framkommer tydliga skillnader mellan finsk- och svenskspråkiga kultur- och bildningsorganisationers relation såväl till stiftelserna som till den offentliga sektorn, säger specialforskare Maria Hirvi-Ijäs som hållit i trådarna för Cupores granskning

Granskningen presenteras 21.4
Cupores granskning presenteras på det tvåspråkiga webbseminariet ”Samspelets regler – Yhteiset pelisäännöt” 21.4.2021 kl. 14-16. Seminariet öppet för alla intresserade och kräver inte förhandsanmälning. Länk till webbseminariet.

Rapporten finns tillgänglig på Cupores webbplats.

Läs också

11.03.2024

Alma Pöysti är stjärnläraren på Söderlångviks master class

03.03.2024

”Det är syftet som gör arbetet meningsfullt, inte pengarna”

07.02.2024

Den finlandssvenska yrkesutbildningen provade på innovativa metoder via HundrED