Next Generation / Amos Rex / Saga Suni / Photo by Cata Portin

Vad betyder kultur för de unga?

27.04.2023

Konstsamfundet, Amos Rex

Är kultur viktigt eller irrelevant för unga människor? För att få mer konkret kunskap om de ungas inställning till kultur, lät Konstsamfundet i mars Kantar Public göra en frågeundersökning bland personer i åldern 15-25 år i hela Finland. Undersökningsresultatet diskuteras i en paneldebatt på Bio Rex i Helsingfors den 3 maj.

Ett av Konstsamfundets huvudsyften är att stöda konst och kultur i Finland. Bland föreningens centrala målsättningar finns också att föreningens verksamhet ska vara relevant också för kommande generationer.
Utgångspunkten för frågeundersökningen var att kartlägga vilka former av kultur som intresserar de yngre, i vilken mån de deltar i kulturevenemang, och vad det är som gör att vissa aldrig går t.ex. på bio, teater, en konsert eller en konstutställning. Vad kunde göras för att öka de ungas intresse för konst och kultur – och vem är det som borde ta ansvar för att det som borde göras verkligen också blir gjort? Vilken kultur- eller konstform intresserar de unga mest? Hur förhåller sig det ”etablerade” kulturfältet till de ungdomar som själva är konst- eller kulturproducenter – tas de på allvar, får de det stöd de borde få?

Efter debatten har de som anmäler sig på förhand möjlighet att besöka utställningen Generation2023 på Amos Rex

Bland annat de frågorna får svar i den undersökning som Konstsamfundet lät Kantar Public göra i mars, och som nu är färdig.
I den tvåspråkiga debatten onsdagen den 3 .5 diskuterar en panel bestående av Generation2023-konstnären Axel Lyytikkä, riksdagsledamoten Anders Adlercreutz, Music&Media Finlands vd Kaisa Rönkkö och docent Riie Heikkilä från Tammerfors Universitet temat unga och kultur. Utgångspunkten är undersökningsresultatet som samtidigt publiceras.
Starttiden är 13.30 och platsen är Bio Rex i Helsingfors.


Alla intresserade är välkomna att följa med diskussionen och ta del av undersökningsresultaten.

Anmälan görs senast fredagen den 28.4

Efter debatten har de som anmäler sig på förhand möjlighet att besöka utställningen Generation2023 på Amos Rex. Det är frågan om den tredje Generation-triennalen, där 50 unga konstnärer och konstnärspar ställer ut sina verk. Där finns allt från samlade bekännelser, stickade dagböcker, en skärvsamlares vardag till monsterdräkter.

Anmälan görs senast fredagen den 28.4, men det går fint att komma och lyssna på debatten också oanmäld. De anmälda för utom möjlighet att se de unga konstnärernas verk, också en kopp kaffe innan debatten inleds.

Du kan anmäla dig här.

Läs också

25.04.2024

En kompakt tillbakablick

23.04.2024

Mossjättarna kom till ett vintrigt Finland

11.03.2024

Alma Pöysti är stjärnläraren på Söderlångviks master class