Våren 2019 delade Konstsamfundet ut 1 985 650 € i understöd

31.05.2019

Konstsamfundet

Under våren 2019 har Föreningen Konstsamfundet r.f. delat ut totalt 1 985 650 € i understöd inom kategorierna allmänna kulturella strävanden, bildkonst och konstindustri, musik, media och publikationer, scenkonst, utbildning samt stöd till filmproduktioner.

Ordinarie ansökningstiden – februariomgången
Konstsamfundet delar ut 956 800 € på basis av de ansökningar som lämnades in under den ordinarie ansökningstiden i februari. Sammanlagt har 283 sökande beviljats understöd inom kategorierna allmänna kulturella strävanden, bildkonst och konstindustri, musik, media och publikationer, scenkonst samt utbildning.

Stöd till filmproduktion
Konstsamfundet delar ut 351 500 € i stöd till filmproduktion. Sammanlagt har 20 sökande beviljats understöd. I två ansökningsomgångar inlämnades sammanlagt 33 ansökningar och den totala ansökta summan var 1 511 098 €.

Övriga understöd
Konstsamfundet delar ut 677 350 € på basis av ansökningar som lämnats in utanför de ordinarie ansökningsomgångarna. Sammanlagt har 18 sökande beviljats understöd.

Förutom ovanstående understöd har Konstsamfundet under våren 2019 beviljat stipendier och understöd i samarbete med andra stiftelser, fonder och föreningar (Läromedelstipendier, Svenska studiefonden och Journaliststipendier).

Läs också

14.03.2023

Fokus på hållbarhet i Söderlångviks nya skogsstrategi

09.03.2023

Det händer på Söderlångvik: ny logo och ny krögare

04.02.2023

Drömmer du om en residensplats? Ansök nu!

01.02.2023

Nu startar februariomgången!