Våren 2019 delade Konstsamfundet ut 1 985 650 € i understöd

31.05.2019

Konstsamfundet

Under våren 2019 har Föreningen Konstsamfundet r.f. delat ut totalt 1 985 650 € i understöd inom kategorierna allmänna kulturella strävanden, bildkonst och konstindustri, musik, media och publikationer, scenkonst, utbildning samt stöd till filmproduktioner.

Ordinarie ansökningstiden – februariomgången
Konstsamfundet delar ut 956 800 € på basis av de ansökningar som lämnades in under den ordinarie ansökningstiden i februari. Sammanlagt har 283 sökande beviljats understöd inom kategorierna allmänna kulturella strävanden, bildkonst och konstindustri, musik, media och publikationer, scenkonst samt utbildning.

Stöd till filmproduktion
Konstsamfundet delar ut 351 500 € i stöd till filmproduktion. Sammanlagt har 20 sökande beviljats understöd. I två ansökningsomgångar inlämnades sammanlagt 33 ansökningar och den totala ansökta summan var 1 511 098 €.

Övriga understöd
Konstsamfundet delar ut 677 350 € på basis av ansökningar som lämnats in utanför de ordinarie ansökningsomgångarna. Sammanlagt har 18 sökande beviljats understöd.

Förutom ovanstående understöd har Konstsamfundet under våren 2019 beviljat stipendier och understöd i samarbete med andra stiftelser, fonder och föreningar (Läromedelstipendier, Svenska studiefonden och Journaliststipendier).

Läs också

11.03.2024

Alma Pöysti är stjärnläraren på Söderlångviks master class

03.03.2024

”Det är syftet som gör arbetet meningsfullt, inte pengarna”

07.02.2024

Den finlandssvenska yrkesutbildningen provade på innovativa metoder via HundrED