Amos Anderson-stipendiaten med kungligt arkeologihistoriskt intresse: Frederick Whitling forskar i Gustaf VI Adolfs arkeologiska och kulturhistoriska gärning

30.01.2020

Stipendier

Amos Anderson-stipendiet för tre månaders vistelse på Finlands Rom-institut Villa Lante i Rom delas ut en gång per år till en stipendiat med forskningsområde inom Roms och Italiens historia, antikens kulturarv, klassisk filologi, klassisk arkeologi eller konsthistoria. Forskning inom dessa områden med en vinkling på konst och ekonomi premieras.

Stipendiaten skall vara doktorand, post doc eller på därmed motsvarande utbildningsnivå och forskningsarbetet skall vara avsett att primärt publiceras på svenska. De två tidigare Amos Anderson-stipendiaterna är Tuomo Nuorluoto (2018) och Asta Kihlman (2019).

Whitlings forskningsprojekt belyser bland annat kung Gustaf VI Adolfs (1882-1973) roll under tiden som kronprins som ordförande i ett stort antal styrelser för kommittéer, expeditioner och forskningsinstitut som möjliggjorde infrastrukturellt stöd och ekonomiska, vetenskapliga och diplomatiska förutsättningar för arkeologiskt fältarbete. Gustaf VI Adolf var även en mångfacetterad kulturmecenat, samlare och donator, vilket har lämnat tydliga spår bland annat i den så kallade ”komparativa samlingen” av arkeologiska föremål från olika kulturer, ursprungligen avsedd för Statens historiska museum i Stockholm. Projektet ger en heltäckande bild av Gustaf VI Adolfs arkeologiska gärning.

Frederick Whitling har utnämnts till Finlands Rominstituts Amos Anderson-stipendiat år 2020.

Whitling har doktorerat vid European University Institute i Florens och har studerat vid bland annat Lunds universitet. Han har projektanknytningar till de svenska instituten i Rom och i Athen. Förra året publicerades Whitlings monografi Western Ways. Foreign Schools in Rome and Athens (Berlin: De Gruyter). Hans Romspecifika historiska produktion omfattar även bland annat ”kulturarvsgeografin” vid Stazione Termini.

Amos Andersons-stipendium vid Finlands Rom-institut är instiftat av Föreningen Konstsamfundet i samarbete med Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae. Det är uppkallat efter Amos Anderson, Föreningen Konstsamfundets grundare och donator, som stod för en betydande insats både vid grundandet av Finlands Rom-institut samt vid anskaffandet av Villa Lante.

Ansökningstiden för följande års stipendiat inleds i september 2020.


För mer information och bild av stipendiaten:

ombudsman Eeva Talvitie
Säätiö Institutum Romanum Finlandiae sr
asiamies@irfrome.org
+358 50 576 2355

Läs också

09.02.2024

Ansök nu i februari om Katy Gyllströms residensstipendium

07.06.2022

Vem skall betala för konst och kultur i Finland?

05.05.2022

Konstsamfundet fick rekordmånga ansökningar – bidragsbesluten kommer i medlet av maj