Asta Kihlman är Amos Anderson-stipendiat 2019

06.05.2019

Stipendier

FD Asta Kihlman har valts till Finland Rominstituts Amos Anderson-stipendiat 2019. Kihlman är post doc-forskare vid Åbo universitet. Hon disputerade vid Åbo universitet 2018 med en avhandling om genusproblematik och identitetspolitik hos tre finlandssvenska konstnärer: Beda Stjernschantz, Sigrid af Forselles och Ellen Thesleff (Kolme tutkielmaa sukupuolesta. Identiteettipolitiikka Beda Stjernschantzin, Sigrid af Forsellesin ja Ellen Thesleffin taiteessa).

Kihlmans post doc -forskning är en fortsättning på avhandlingens tematik. Den fördjupar sig nu i de ovannämnda konstnärernas Italien-perioder. Alla tre tillbringade långa perioder – af Forselles och Thesleff till och med merparten – av sina liv i Italien.

Amos Anderson-stipendiet för tre månaders vistelse på Finlands Rom-institut Villa Lante i Rom delas ut en gång per år till en stipendiat med forskningsområde inom Roms och Italiens historia, antikens kulturarv, klassisk filologi, klassisk arkeologi eller konsthistoria. Forskning inom dessa områden med en vinkling på konst och ekonomi premieras. Stipendiaten skall vara doktorand, post doc eller på därmed motsvarande utbildningsnivå och forskningsarbetet skall vara avsett att primärt publiceras på svenska.

Amos Andersons-stipendium vid Finlands Rom-institut är instiftat av Föreningen Konstsamfundet i samarbete med Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae. Det är uppkallat efter Amos Anderson, Föreningen Konstsamfundets grundare och donator, som stod för en betydande insats både vid grundandet av Finlands Rom-institut samt vid anskaffandet av Villa Lante.

Läs också

08.05.2024

Konstsamfundet delade ut drygt 2,6 miljoner euro

09.02.2024

Ansök nu i februari om Katy Gyllströms residensstipendium

07.06.2022

Vem skall betala för konst och kultur i Finland?