Den ensamme mecenaten lyfter fram Amos Andersons drivkrafter

20.08.2020

Amos Anderson, Konstsamfundet

I augusti 2020 utkom boken Den ensamme mecenaten – Tron och mystiken – Amos Andersons drivkrafter av Olav S Melin i samarbete med Synnöve Malmström och Bengt Kristensson Uggla. Boken, som utges på förlaget Vidi-Press, är en del av Föreningen Konstsamfundets 80-års jubileumssatsningar.

Amos Anderson är känd som framgångsrik företagare, tidningsmogul och politiker samt som grundare av Konstsamfundet. Tack vare ambitiösa studier och fallenhet för affärer skapade han sig snabbt en förmögenhet.

Vad som är mindre känt är att Amos Anderson hade en kristen övertygelse, som tog sig uttryck i förkärlek för mystik, medeltida traditioner, kyrklig musik och skådespel. Olav S Melin beskriver dessa andliga drivkrafter hos Amos Anderson.

Amos Anderson stödde Svenska teatern och bidrog till Åbo Akademis framgång, men han avvek också från samtidens mecenater. För honom var välgörenheten en del av en framgångsrik affärsverksamhet, en altruism kännetecknad av medkänsla. Hans donationer till Villa Lante i Rom var uttryck för den betydelse antikens arv och det katolska inflytandet hade i hans tankevärld.

Synnöve Malmström, intendent på Amos Rex, lyfter i sin text fram Amos Anderson som konstsamlare både av profan som sakral konst.

Avsnittet I korsvägen mellan kultur och ekonomi, författat av Bengt Kristensson Uggla utgör en analys av Amos Andersons arv och betydelse i dagens samhälle. Värdet av Amos Andersons donationer uppskattas till tiotals miljoner euro i dagens penningvärde.

Ett finskspråkigt sammandrag avslutar boken, som har 224 sidor. Verket finns till salu bl.a. i Amos Rex och Café Söderlångvik.

Läs också

30.12.2021

2021 blev ett bra år trots allt

22.11.2021

Målning ur Amos Andersons samling doneras till staden Neubrandenburg i Tyskland

24.08.2020

Dags att ansöka om höstens bidrag