I hösten 2018 stipendieomgång delades 749 870 € ut i regionerna

20.12.2018

Stipendier

Svenska kulturfonden och Föreningens Konstsamfundet gör en gemensam satsning på film och media. Tillsammans fördelar fonderna i år 1,5 miljoner euro i bidrag till svenskspråkiga produktioner.

I Konstsamfundets höstomgång beviljades sammanlagt 749 870 € fördelat på 198 mottagare inom områdena musikpublikationerteaterutbildning och allmänna kulturella ändamål.

Bland de större bidragen med Åboland som sitt huvudsakliga verksamhetsområde kan nämnas Kulturföreningen Lande r.f. som beviljats 15 000 € för Luckans verksamhet på Kimitoön – det minsta bidraget på 500 € går till kören Shanty Singers i Åbo r.f. för övningar och uppträdanden.

Operan Klara i Lovisa får 3 000 € för en uppsättning där Bizet’s opera Carmen framförs i en lokalt förankrad version med lokala krafter, både med proffs och amatörer. I Västnyland erhåller Västnyländska Ungdomsringen r.f. 3 000 € för pjäsen ”Jorden runt på 80 dagar” på Raseborgs Sommarteater 2019.

Bland de åländska bidragsmottagarna finns Mariehamns litteraturdagar 2019 som beviljats 3 500 € samt Katrina kammarmusik som firar 20-årsjubileum den 6-11 augusti 2019 och får 4 000 €.

I Österbotten erhåller Finlandssvensk Kulturutveckling rf 1 000 € i bidrag för anordnande av evenemanget ”Augustinatten 2019” i Vasa den 3 augusti 2019. Flyktingvännerna r.f. får ett bidrag på 2 500 € för multikulturell verksamhet bland asylsökande, flyktingar och invandrare i Oravais.

Flera finlandssvenska organisationer med sin bas i Helsingfors har hela Finland som sitt verksamhetsområde, exempelvis DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. som erhåller 10 000 € i verksamhetsbidrag med fokus på Skolmusik 2020 och grundandet av en nationell ungdomskör inom Hallå!-programmet.

Det har varit inspirerande att jobba med våra sakkunniga med den mångfald och bredd av verksamheter och projekt som finns runtom i landet. Det är inte bara visioner och glädje som jobbet erbjuder. Vi som deltar i processen är väl medvetna om att vi bara kan stöda en av fyra ansökningar och känner stort ansvar för att göra ett så bra jobb som möjligt.

Konstsamfundets VD Stefan Björkman.

Under år 2018 beviljades även bidrag till 32 stycken filmproduktioner för sammanlagt 583 000 €.

Hela utdelningen finns publicerad på Konstsamfundets hemsida.

Mera information om höstens stipendieutdelning ger stipendiesakkunnig Klara Paul, kontoret@konstsamfundet.fi, tfn 044 70 30 540.

Läs också

08.05.2024

Konstsamfundet delade ut drygt 2,6 miljoner euro

09.02.2024

Ansök nu i februari om Katy Gyllströms residensstipendium

07.06.2022

Vem skall betala för konst och kultur i Finland?