Inka Häkkinen utses till årets Queen Silvia Nursing Award 2020 stipendiat

23.12.2020 Klara Paul

Stipendier, Konstsamfundet

I år tilldelas 36-åriga Inka Häkkinen från Kotka Queen Silvia Nursing Award för videochat-tjänsten FinnHELP som riktar sig till psykiskt utmattade vårdpersonal och sjuksköterskor i Finland. Den virtuella tjänsten har sedan sin början i maj 2020 redan hunnit ge stöd till över 70 användare.

PRESSMEDDELANDE 23 december 2020, Stockholm

Juryns motivering:

”Inkas redan utvecklade lösning förebygger utmattning och depression bland verksamma sjuksköterskor. Lösningen som idag möjliggörs av en stor mängd volontära drivkrafter har stor utvecklingspotential och flexibilitet med hjälp av långsiktig investering. Under en pandemi lik COVID-19, behöver vi värna speciellt om våra sjukskötersketalanger och erbjuda dem stöd i alla dess möjliga former framåt.”

QSNA stipendiat 2020 Inka Häkkinen

Inka Häkkinen är till vardags praktiserande sjuksköterska på Kymmenedalens centralsjukhus i Kotka, men har på sidan om arbetet utvecklat den personliga videochat-tjänsten FinnHELP med stöd av teamet på FinnEM ry och ett antal delinvesteringar från aktörer inom den finska vården. Utöver den virtuella tjänsten som fortfarande är i utvecklingsstadiet ligger i planerna framåt också ett gemensamt forskningsarbete tillsammans med Arbetshälsoinstitutet. Arbetet omfattar framtagandet av en hållbar mix av stödprocesser, som yrkesverksamma
inom vården kan ta till stöd för att fortsatt orka arbeta trots pandemins  utsträckning.

Stipendiet

Stipendiet som delas ut årligen med syftet att motivera sjukskötersketalanger att bli innovatörer inom vårdutveckling omfattar 6000 euro, samt ett skräddarsytt praktikprogram inom vård- och omsorgssektorn hos årets partners.
Tidigare år har stipendiet enbart varit möjligt att söka för sjuksköterskestudenter som presenterat en idé anpassad för personer inom äldreomsorgen, företrädelsevis med en demenssjukdom, men i år har även legitimerade
sjuksköterskor uppmärksammats och bjudits in – detta i samband med att temat i år även uppdaterats till COVID-19 i vårdmiljöer.

Om initiativtagarna

Stipendiet har grundats av Swedish Care International och Forum for Elderly Care 2012 och har möjliggjorts i Sverige 2020 genom ett nätverk av nationella och internationella partnerskap. Konstsamfundet har varit partner sedan 2018.
Swedish Care International är en internationell aktör som utvecklar, paketerar och exporterar kunskap inom svensk äldre- och demensvård, medan Forum for Elderly Care arbetar aktivt med att främja utvecklingen av svensk äldre- och
demensvård.

För mer information
Petra Tegman, VD, Swedish Care International
petra.tegman@sci.se
www.queensilvianursingaward.com | www.sci.se

Läs också

09.02.2024

Ansök nu i februari om Katy Gyllströms residensstipendium

07.06.2022

Vem skall betala för konst och kultur i Finland?

05.05.2022

Konstsamfundet fick rekordmånga ansökningar – bidragsbesluten kommer i medlet av maj