DCIM/101MEDIA/DJI_0546.JPG

Korta arbetsstipendier som pilotprojekt – vårens stipendieomgång inleds i februari

19.01.2021 Klara Paul

Konstsamfundet, Stipendier

Vårens stipendieomgång – även kallad februariomgången – inleds med uppdaterade kriterier hos Konstsamfundet. Som pilotprojekt utlyses nu även korta arbetsstipendier.

I vårens omgång är alla ansökningskategorier öppna; bidrag går att sökas inom media och publikationer, medborgaraktivitet, musik, scenkonst, visuell konst och yrkesutbildning. Dessutom är det möjligt att ansöka om bidrag inom Film och medieproduktion inom ramen för samarbetet med Svenska kulturfonden.

– Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt 2021 införs som ett pilotprojekt under våren 2021 för att öppna upp för nya möjligheter, säger Ulrica Stråhlmann, stipendiesakkunnig vid Föreningen Konstsamfundet. Det svarar även på en efterfrågan som vi stött på vid diskussioner med konstfältet.

För att ansöka om ett kort arbetsstipendium bör man vara en professionell konstutövare som arbetar med ett tvärkonstnärligt eller gränsöverskridande projekt som inbegriper åtminstone två genrer.

– Det är frågan om 5 stycken 1-3 månaders stipendium som beviljas inom ramarna för pilotprojektet, säger vd Stefan Björkman vid Konstsamfundet. Det skall bli spännande att se hur stor efterfrågan på ett dylikt tvärkonstnärligt bidrag är, säger Björkman.

Sedan våren 2020 har organisationer med regelbunden verksamhet kunna anhålla om fleråriga bidrag med en ansökan.  Denna praxis fortgår.

– För den sökande organisationen är det en trygghet att veta att Konstsamfundets bidrag redan är tryggat för följande år. Också då det gäller att söka annan extern finansiering är det till fördel att kunna visa upp att Konstsamfundet redan beviljat sin andel för de kommande åren, konstaterar stipendiesakkunnig Klara Paul. De fleråriga bidragen följs upp med årliga mellanrapporter.

I år erbjuds möjligheten att via en digiklinik ta kontakt i ansökningsfrågor. Genom en bokad mötestid online kan man diskutera sin kommande ansökan.

Läs mer om februariomgången

Läs också

18.06.2024

”Vi vill ha unga med i alla delar av vår verksamhet”

17.06.2024

En Konstsamfundetprofil är borta

25.04.2024

En kompakt tillbakablick