Stipendier

06.05.2019 | Stipendier

Asta Kihlman är Amos Anderson-stipendiat 2019

FD Asta Kihlman har valts till Finland Rominstituts Amos Anderson-stipendiat 2019.

20.12.2018 | Stipendier

I hösten 2018 stipendieomgång delades 749 870 € ut i regionerna

Svenska kulturfonden och Föreningens Konstsamfundet gör en gemensam satsning på film och media. Tillsammans fördelar fonderna i år 1,5 miljoner euro i bidrag till svenskspråkiga produktioner.