Stipendier

29.05.2020 | Konstsamfundet

Utbetalningar under sommarperioden 2020

Har du beviljats understöd från Konstsamfundet? Under sommarperioden måste du i god tid anhålla om utbetalning av understöd.

30.01.2020 | Stipendier

Amos Anderson-stipendiaten med kungligt arkeologihistoriskt intresse: Frederick Whitling forskar i Gustaf VI Adolfs arkeologiska och kulturhistoriska gärning

Historikern och författaren Frederick Whitling har utnämnts till Finlands Rominstituts Amos Anderson-stipendiat år 2020. Whitling är för närvarande i färd med att avsluta forskningsprojektet Gustaf VI Adolf som arkeolog och kulturmecenat.

06.05.2019 | Stipendier

Asta Kihlman är Amos Anderson-stipendiat 2019

FD Asta Kihlman har valts till Finland Rominstituts Amos Anderson-stipendiat 2019.

20.12.2018 | Stipendier

I hösten 2018 stipendieomgång delades 749 870 € ut i regionerna

Svenska kulturfonden och Föreningens Konstsamfundet gör en gemensam satsning på film och media. Tillsammans fördelar fonderna i år 1,5 miljoner euro i bidrag till svenskspråkiga produktioner.